: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:00 - Thứ năm, 05/07/2018

Cân nhắc phục dựng cột cờ và Đồn cảnh sát bờ Nam

Bộ VHTTDL vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Trị về việc lập Dự án chỉnh trang, phục chế các hạng mục bờ Nam thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.

Cân nhắc phục dựng cột cờ và Đồn cảnh sát bờ Nam

Theo đó, Bộ VHTTDL thống nhất với tỉnh Quảng Trị về việc lập Dự án nêu trên để bảo tồn, phát huy giá trị trên bằng nguồn vốn hỗ trợ của thành phố Hải Phòng; đồng thời đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện một số việc như thống nhất tên Dự án là: Bảo tồn, tôn tạo bờ Nam di tích Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải; Cân nhắc việc phục dựng cột cờ và Đồn cảnh sát bờ Nam, bổ sung phương án xác định vị trí nền móng các hạng mục này, đặt bia, biển giới thiệu để xem xét.  

T.Minh