Giảm người hưởng lương từ ngân sách

Nguyên Khánh

Sẽ tiếp tục sắp xếp, đổi mới lại các đơn vị sự nghiệp công lập để đạt được mục tiêu giảm 10% biên chế viên chức vào năm 2021. Và để thực hiện được mục tiêu này các bộ, ngành địa phương phải nhanh chóng đưa các đơn vị sự nghiệp công lập ra “ở riêng”.

Chính phủ đặt mục tiêu từ nay đến hết nhiệm kỳ 2021, giảm 10% đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập và giảm tối thiểu 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương ngân sách trong khu vực này so với năm 2015. Phấn đấu nâng số đơn vị tự chủ tài chính lên 10%. Với mục tiêu này, trong vòng 4 năm tới, ít nhất 240.000 lao động trong các đơn vị sự nghiệp sẽ phải chuyển ra ngoài hoặc thay đổi chế độ từ hưởng lương ngân sách sang ký hợp đồng với đơn vị sử dụng lao động.

Để thực hiện mục tiêu này, thời gian qua, nhiều địa phương đã nỗ lực đổi mới, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn. Cụ thể, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An Nguyễn Văn Bon cho biết, sau khi sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn, toàn tỉnh đã giảm 192 đầu mối, trong đó cấp tỉnh giảm 114 đơn vị (giảm 19 đơn vị sự nghiệp khác thuộc sở ngành tỉnh, 34 đơn vị sự nghiệp y tế, 61 đơn vị thuộc ngành nông nghiệp). Cấp huyện giảm 78 đơn vị (trong đó đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo giảm 49; đơn vị sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp giảm 14; đơn vị sự nghiệp văn hóa, thông tin giảm 15). Giảm 128 cấp trưởng (cấp tỉnh: 52, cấp huyện: 76); giảm 47 cấp phó (cấp tỉnh: 26, cấp huyện: 21); giảm 592 biên chế so với năm 2017.

Trước đó, Hà Nội cũng nỗ lực đẩy mạnh sắp xếp thu gọn đầu mối, đặc biệt là giảm các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn. Ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội cho biết, thành phố giảm từ 607 đơn vị sự nghiệp công lập cấp huyện xuống còn 376 đơn vị (giảm 231 đơn vị). Thành phố cũng đã tinh giản được gần 1.270 biên chế, bao gồm 282 biên chế công chức, 668 biên chế viên chức do sắp xếp tổ chức bộ máy, 317 biên chế theo phương án chuyển đơn vị sự nghiệp sang công ty cổ phần.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng trong năm 2020 phải tăng cường kiểm tra, rà soát kỹ và Bộ Nội vụ phải thành lập các đoàn liên ngành đi kiểm tra việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập để đạt được mục tiêu giảm được số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong khối đơn vị sự nghiệp, kể cả y tế và giáo dục. Đồng thời phải đánh giá việc sắp xếp lại các huyện, xã, sắp xếp lại các tổ dân phố, số lượng cán bộ không chuyên trách ở cơ sở giảm được bao nhiêu, phải tính toán kỹ để có cân đối nhu cầu.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Nội vụ tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, đặc biệt là Nghị quyết 18, 19 và Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế để tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả; sắp xếp lại, tinh gọn đầu mối, đổi mới và nâng cao chất lượng của hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, đặc biệt quan tâm trong lĩnh vực giáo dục. Bộ Nội vụ cần có cơ quan chuyên trách giúp cho Bộ trưởng theo dõi vấn đề này, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Các Bộ Tài chính, Nội vụ sớm hoàn thiện dự thảo các nghị định, làm cơ sở cho vấn đề cải cách chính sách tiền lương.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất