: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:30:38 07/10/2019

Hiệu quả từ giám sát của cộng đồng

Hoạt động giám sát của các Ban Thanh tra nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư (GSĐT) của cộng đồng, trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã tập trung giám sát những vấn đề dân sinh bức xúc tại cơ sở. Trong quá trình giám sát đã phát hiện nhiều tiêu cực, góp phần chống thất thoát, lãng phí tại nhiều địa phương.

Hiệu quả từ giám sát của cộng đồng

Sự vào cuộc giám sát của nhân dân đã góp phần nâng cao chất lượng các công trình. Ảnh: Hoàng Ngọc.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát tại cơ sở, trong những năm qua, các Ban TTND, ban Giám GSĐT của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã được quan tâm củng cố, kiện toàn đảm bảo cả về số lượng và chất lượng.

Tại huyện Quản Bạ, đến nay trên địa bàn có tổng số 13 Ban TTND, Ban GSĐT của cộng đồng với 120 thành viên. Để nâng cao hiệu quả hoạt động Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã chỉ đạo Mặt trận các xã, thị trấn thường xuyên hướng dẫn các Ban TTND, Ban GSĐT của cộng đồng xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm.

Theo đó, căn cứ vào tình thực tế của địa phương, các Ban TTND, ban GSĐT của cộng đồng đều chủ động xây dựng chương trình kế hoạch giám sát cụ thể. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề được đông đảo người dân quan tâm như việc sử dụng đất đai, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Bên cạnh đó, Ban TTND cũng chủ động vào cuộc giám sát việc thi công các công trình có vốn đầu tư của Nhà nước và xã hội hóa trong nhân dân, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, chi trả chế độ, chính sách hỗ trợ cho nhân dân.

Theo ông Dương Chính Phù- Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quản Bạ, qua hoạt động giám sát tại cơ sở, các Ban TTND, Ban GSĐT của cộng đồng đã phát hiện, kiến nghị kịp thời các vụ việc liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công dân. Thống kê cho thấy trong 5 năm qua, các Ban TTND, GSĐT của cộng đồng trên địa bàn đã tổ chức giám sát được 230 cuộc và đã kiến nghị 112 vụ việc. Từ những kiến nghị của Mặt trận đến với chính quyền nhiều công trình xây dựng có sai phạm ở cơ sở đã được nhà thầu có biện pháp khắc phục kịp thời.

Để hoạt động của Ban TTND, ban GSĐT của cộng đồng thực sự phát huy hiệu quả, ông Dương Chính Phù cho rằng cấp ủy, chính quyền địa phương cần thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở huy động được người dân tham gia làm “tai”, “mắt” giám sát những công trình mà chính họ được thụ hưởng như trong xây dựng nông thôn mới, thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo...

Đặc biệt, phải thực hiện công khai minh bạch, nhất là việc xây dựng các đề án, dự án đầu tư các công trình công cộng, tạo thêm cơ chế để nhân dân tham gia giám sát mới tránh được tình trạng “cha chung không ai khóc” đối với các công trình công cộng.

Tương tự như vậy, hoạt động các Ban TTND, ban GSĐT của cộng đồng tại 8/8 xã, phường trên địa bàn TP Hà Giang đã góp phần không nhỏ trong đấu tranh phòng chống lãng phí, tiêu cực ở cơ sở.

Với sự vào cuộc chủ động, các Ban TTND các xã, phường trên địa bàn đã thực hiện gần 50 cuộc giám sát liên quan đến các khoản đóng góp của nhân dân tại thôn, tổ dân phố, việc huy động xã hội hóa giáo dục tại các xã, phường; thanh tra việc thực hiện chế độ, chính sách tại các thôn, tổ dân phố. Đồng thời, phối hợp giải quyết đơn thư của công dân. Song song với đó Ban GSĐT của cộng đồng tại các xã, phường đã thực hiện 36 cuộc giám sát với nhiều nội dung liên quan đến sửa chữa trường học, nâng cấp nhà văn hóa liên thôn, tổ; giám sát làm đường bê-tông, kênh mương, xây dựng rãnh thoát nước hay việc sử dụng chợ xép tại các xã, phường.

Thông qua giám sát, các Ban TTND đã kiến nghị với cấp ủy, chính quyền sở tại giải quyết nhiều vướng mắc phát sinh. Cụ thể như việc sử dụng chưa đúng mục đích các khoản đóng góp của nhân dân ở thôn Gia Vài (xã Phương Thiện), việc thu chưa hợp lý các khoản tiền do nhân dân đóng góp, tại tổ 22 (phường Minh Khai), tổ 7 (phường Ngọc Hà), tổ 9 (phường Quang Trung); minh bạch việc huy động xã hội hóa giáo dục tại Trường Tiểu học Hồng Quân, Minh Khai…

Theo ông Vàng Seo Cón- Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang, đến nay toàn tỉnh đã kiện toàn và duy trì hoạt động của 195 Ban TTND và 195 Ban GSĐT của cộng đồng. Qua hoạt động các ban này đã tổ chức giám sát hàng trăm cuộc tập trung vào thực hiện đường giao thông nông thôn, các công trình về hạ tầng xây dựng nông thôn mới. Thông qua giám sát, đã phát hiện 75 vụ việc vi phạm kiến nghị đến chủ đầu tư, nhà thầu yêu cầu khắc phục sai phạm, thiếu sót đã góp phần nâng cao chất lượng công trình trên địa bàn các xã, phường, thị trấn.         

Trung Hiếu