Để giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm không hình thức

L.Tiến

Mới đây Sở GDĐT tỉnh Hải Dương đã có văn bản hướng dẫn giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm.

Sáng kiến kinh nghiệm phải thể hiện tính mới, tính sáng tạo, hiệu quả, khoa học và sư phạm; bảo đảm tính pháp lý, chưa từng công bố trên sách báo- đó là một trong những nội dung quan trọng trong hướng dẫn. Sở yêu cầu các cơ sở giáo dục triển khai hướng dẫn viết sáng kiến và hướng dẫn cán bộ, giáo viên tự nguyện đăng ký viết sáng kiến năm học 2019-2020. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có trách nhiệm rà soát, xác nhận sáng kiến của đơn vị sau khi có ý kiến thống nhất của tổ chuyên môn và gửi về Sở GDĐT đề nghị công nhận cấp cơ sở.

Hướng dẫn cũng nêu rõ: Tóm tắt nội dung sáng kiến cần tập trung vào các nội dung: Hoàn cảnh nảy sinh, điều kiện, thời gian, đối tượng áp dụng, chỉ rõ tính mới, tính sáng tạo, khả năng áp dụng (tính khả thi của các giải pháp), khẳng định giá trị, kết quả đạt được, đề xuất kiến nghị để thực hiện áp dụng hoặc mở rộng sáng kiến. Phần mô tả sáng kiến cần ngắn gọn, đầy đủ, rõ ràng về các bước thực hiện, điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến.       

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Thi hùng biện tiếng Anh trực tuyến

Thi hùng biện tiếng Anh trực tuyến

Nhân kỷ niệm 25 năm quan hệ Việt - Mỹ, ĐSQ Mỹ và tổ chức giáo dục Học Mãi tổ chức một cuộc thi hùng biện bằng Tiếng Anh

Xem nhiều nhất