: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:21 28/05/2019

Hải Dương lưu ý bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương

Sở GDĐT Hải Dương và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương vừa có văn bản về việc chỉ đạo bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương năm 2019.

Trong văn bản này, Ban Thường vụ tỉnh đoàn và Sở GDĐT đề nghị Ban Thường vụ Đoàn, phòng GDĐT các huyện, thành phố chỉ đạo Đoàn thanh niên, Liên đội các trường tuyên truyền tới học sinh về mục đích, ý nghĩa của hoạt động hè và chiến dịch thanh niên tình nguyện, động viên các em tích cực tham gia đội thanh niên tình nguyện của địa phương. Tăng cường sự phối hợp giữa Ban Thường vụ Đoàn với lãnh đạo phòng GD&ĐT, lãnh đạo các trường THPT về việc chỉ đạo Đoàn, Liên đội các trường tổ chức bàn giao học sinh về tham gia hoạt động hè tại địa phương…    

H.B.