Ninh Bình: Đẩy mạnh công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh

 Lam Nhi

Sở GDĐT Ninh Bình vừa ban hành hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý, hỗ trợ cho học sinh trong trường phổ thông. Theo đó, Sở GDĐT Ninh Bình yêu cầu các đơn vị thành lập Tổ Tư vấn, hỗ trợ học sinh của nhà trường và bố trí giáo viên kiêm nhiệm để thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh.

Thành phần Tổ Tư vấn, hỗ trợ học sinh gồm: Đại diện lãnh đạo nhà trường làm Tổ trưởng; thành viên là cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn tâm lý, nhân viên y tế trường học, cán bộ, giáo viên phụ trách công tác Đoàn, Đội, đại diện cha mẹ học sinh và một số học sinh là cán bộ lớp, cán bộ Đoàn, Đội.

Cán bộ, giáo viên kiêm nhiệm công tác tư vấn cho học sinh phải là người có kinh nghiệm và được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ tư vấn tâm lý (có chứng chỉ nghiệp vụ tư vấn tâm lý học đường theo chương trình do Bộ GDĐT ban hành). 

Sở GDĐT Ninh Bình yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố gửi Quyết định thành lập Tổ tư vấnvà danh sách thành viên Tổ Tư vấn về Sở GDĐT trước 1/2; phòng GDĐT chỉ đạo các trưởng tiểu học và THCS trực thuộc thành lập các Tổ Tư vấn và gửi Quyết định cùng danh sách thành viên Tổ Tư vấn về phòng trước 1/2 để tổng hợp báo cáo Sở.   

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất