Gợi ý giải đề thi Toán thi tốt nghiệp THPT 2021

Hương Thu

Trước khi có đáp án chính thức từ Bộ GDĐT, thí sinh có thể tham khảo Đáp án đề thi môn Toán thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Chiều 7/7, các thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đã trải qua bài thi môn Toán. Dưới đây là đáp án gợi ý cho đề thi môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021.
Đáp án (tham khảo) môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 101.
Đáp án (tham khảo) môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 101.
Đáp án (tham khảo) môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 102.
Đáp án (tham khảo) môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 102.
Đáp án (tham khảo) môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 109.
Đáp án (tham khảo) môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 109.
Đáp án (tham khảo) môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 110.
Đáp án (tham khảo) môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 110.
Đáp án (tham khảo) môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 111.
Đáp án (tham khảo) môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 111.
Đáp án (tham khảo) môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 112.
Đáp án (tham khảo) môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 112.
Đáp án (tham khảo) môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 113.
Đáp án (tham khảo) môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 113.
Đáp án (tham khảo) môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 114.
Đáp án (tham khảo) môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 114.
Đáp án (tham khảo) môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 115.
Đáp án (tham khảo) môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 115.
Đáp án (tham khảo) môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 116.
Đáp án (tham khảo) môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 116.
Đáp án (tham khảo) môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 117.
Đáp án (tham khảo) môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 117.
Đáp án (tham khảo) môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 118.
Đáp án (tham khảo) môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 118.
Đáp án (tham khảo) môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 119.
Đáp án (tham khảo) môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 119.
Đáp án (tham khảo) môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 120.
Đáp án (tham khảo) môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 120.
Đáp án (tham khảo) môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 121.
Đáp án (tham khảo) môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 121.
Đáp án (tham khảo) môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 122.
Đáp án (tham khảo) môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 122.
Đáp án (tham khảo) môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 123.
Đáp án (tham khảo) môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 123.
Đáp án (tham khảo) môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 124.
Đáp án (tham khảo) môn Toán thi tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 124.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất