Hà Nội đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật tới đồng bào dân tộc thiểu số

PV

Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật gồm: Hiến pháp, các luật, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi, qua đó giúp đồng bào nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; hiểu rõ các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; quyền, nghĩa vụ của công dân...

UBND TP Hà Nội vừa ra Quyết định số 8137/QĐ-UBND ban hành kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2017-2021".

Theo đó, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật gồm: Hiến pháp, các luật, văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi, qua đó giúp đồng bào nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; hiểu rõ các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; quyền, nghĩa vụ của công dân...

Đồng thời, kế hoạch chú trọng tuyên truyền công tác dân tộc, chính sách dân tộc; mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới; chính sách về giáo dục, y tế, đào tạo nghề nông thôn...

Kế hoạch cũng đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2021; trong đó, thành phố phấn đấu trên 90% đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi được phổ biến giáo dục pháp luật...

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất