Hiệu quả từ mô hình Dân vận khéo

Nguyễn Đẹp

Thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn; trong đó có Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy, kế hoạch của UBND xã Phổ An thực hiện dồn điền, đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng giai đoạn 2015-2020; Tổ dân vận thôn Hội An 1 (xã Phổ An, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) đã đăng ký và tổ chức thực hiện mô hình “Dân vận khéo trong vận động nhân dân tham gia thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa”, đạt được nhiều kết quả tích cực.

Toàn thôn Hội An 1 có 805 hộ, 3.119 khẩu, với tổng diện tích tự nhiên 457,35ha, diện tích ruộng sản xuất 110ha, nằm ở các cánh đồng dọc theo Sông Thoa. Tổ trưởng Tổ dân vận thôn Hội An 1 Nguyễn Muộn cho biết, để thực hiện tốt chủ trương dồn điền, đổi thửa, Ban nhân dân thôn Hội An 1 đã tổ chức họp dân ở 3 khu dân cư với tổng cộng 9 buổi để tuyên truyền, triển khai trong nhân dân về sự cần thiết và cách thức thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa.

Ngoài những buổi tuyên truyền tập trung ở nhà văn hóa thôn, các thành viên trong Tổ Dân vận thôn còn tranh thủ thời gian đến tuyên truyền, vận động nhân dân tại hộ gia đình. Nhận thức được chủ trương dồn điền, đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn để đưa cơ giới vào sản xuất nhằm tăng năng suất lúa, giảm chi phí, nên bà con nhân dân đồng tình thực hiện, nhờ đó chính quyền xã triển khai phương án dồn điền đổi thửa được thuận lợi.

Với những cố gắng nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động của các thành viên trong Tổ Dân vận thôn cùng với Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể ở thôn, đến cuối năm 2016, thôn Hội An 1 đã hoàn thành dồn điền, đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng với tổng diện tích 110/110ha ruộng, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sản xuất, nhất là việc đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng.

Vụ Đông Xuân năm 2016-2017, nhân dân trong thôn nhận ruộng và sản xuất lúa trên diện tích vừa dồn điển đổi thửa xong, đem lại sản lượng năng suất cao. Nếu trước khi dồn điền đổi thửa năng suất lúa chỉ đạt 55tạ/ha, thì sau dồn điền đổi thửa năng suất lúa đạt 61tạ/ha, kết quả đó đã đem lại sự phấn khởi cho bà con nhân dân trong thôn.

Hiệu quả của mô hình “Dân vận khéo trong vận động nhân dân tham gia thực hiện chủ trương dồn điền, đổi thửa” ở thôn Hội An 1 đã tạo sức lan tỏa trong toàn xã; được nhân dân 3 thôn (Hội An 2, An Thạch, An Thổ) đồng tình hưởng ứng thực hiện tại các cánh đồng còn lại trên địa bàn xã. Kết quả, đến nay đã vận động nhân dân thực hiện dồn điền, đổi thửa được 260/335 ha ruộng trong toàn xã.

Với sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Chi bộ, nên Tổ Dân vận thôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, góp phần tích cực trong việc thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở địa phương, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Quá trình vận động nhân dân thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa gặp một số khó khăn nhất định, đó là: 

-Tâm lý của số đông hộ gia đình nông dân là ít dám thay đổi, sợ rủi ro, nhất là việc canh tác, sản xuất trên những thửa ruộng đã gắn bó với họ nhiều năm nên lo sợ sau dồn điền đổi thửa xong, khi bốc thăm không may nhận thửa ruộng ở vị trí không thuận lợi. 

-Trong công tác dồn điền đổi thửa, đối tượng phải vận động rất đông, về nhận thức có khác nhau, một số hộ có ruộng nhưng không có mặt ở địa phương, … nên gặp rất nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền, vận động. Vì vậy, Tổ Dân vận thôn phải kiên quyết, kiên trì vận động, thuyết phục để tất cả hộ dân trong thôn đồng thuận thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa.

Từ những kết quả đạt được và những khó khăn trong vận động nhân dân thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa, rút ra những kinh nghiệm như sau:

-Phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; cấp ủy, chính quyền, khối dân vận xã phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ và tạo điều kiện trong công tác tuyên truyền, vận động.

-Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu, tích cực hưởng ứng; đồng thời tham gia tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện dồn điền đổi thửa.

-Phải thường xuyên lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhân dân trong việc quy hoạch phân lô, xây dựng giao thông nội đồng và hệ thống tưới tiêu; đặc biệt là tranh thủ sự đồng tình ủng hộ và tham vấn ý kiến của các bậc lão nông tri điền.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Bà Thương rất “thương người”

Bà Thương rất “thương người”

32 trẻ em đang sống cùng cha mẹ tại đây, được nhận những phần quà chứa chan lòng nhân ái từ người chủ nhà đáng mến của "bà Thương"...

Xem nhiều nhất