Hội KHHGĐ Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc khóa VI

Sáng nay (7/7) Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc khóa VI nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tham dự Đại hội có TS. Trương Quốc Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế; PGS. TS Nguyễn Thị Xuyên - nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam; GS. TS Lê Vũ Anh - Chủ tịch Hội Y tế công cộng Việt Nam; TS. Nguyễn Bá Thủy - Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, các đồng chí nguyên lãnh đạo Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam các nhiệm kỳ cùng các đại biểu đại diện cho Hội KHHGĐ Việt Nam các tỉnh thành trên cả nước.

Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam nhiệm kỳ VI (2020 - 2025).
Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam nhiệm kỳ VI (2020 - 2025).

Tại đại hội, thay mặt BCH Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam khóa V, PGS.TS Phạm Bá Nhất - Phó Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam đã báo cáo kết quả hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VI (2020 - 2025).

Theo đó, Hội KHHGĐ Việt Nam là một trong số ít Hội quốc gia thành viên IPPF Khu vực có mạng lưới tổ chức Hội ở cấp quận/huyện và xã/phường. Đến nay, có trên 30 tỉnh/thành tiếp tục củng cố tổ chức của tỉnh Hội.

Tại các tỉnh hội, việc củng cố tổ chức Hội ở cấp huyện thị và xã phường được coi trọng tạo sự phát triển bền vững của mạng lưới tổ chức Hội của địa phương như tại Thái Bình, Bình Dương, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bình Định, Đắc Lắc, Cần Thơ, Đồng Tháp...

TS. Nguyễn Bá Thủy phát biểu tại đại hội
TS. Nguyễn Bá Thủy phát biểu tại đại hội.

Thực tế hoạt động cho thấy phần lớn những tỉnh Hội có tổ chức Hội cơ sở thường đạt kết quả cao, khá ổn định qua các năm trong nhiệm kỳ vừa qua.

Đầu nhiệm kỳ V cả nước có 48 tỉnh/thành Hội. Trung ương Hội (TW Hội) đã bám sát phương hướng nhiệm vụ chủ yếu do Đại hội thông qua, trong đó coi trọng năng lực hiệu quả hoạt động của tỉnh Hội để có hỗ trợ kịp thời.

Ngay từ 2 năm đầu của Nhiệm kỳ (2015 - 2016) đã có gần 20 tỉnh Hội gặp khó khăn do thực tế của Hội và sự quan tâm của địa phương nên không tổ chức được Đại hội nhiệm kỳ theo quy định. Trung ương Hội đã có văn bản gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Nội Vụ để hỗ trợ tổ chức đại hội; Ban Thường trực Trung ương đã trực tiếp làm việc với tỉnh Hội và Sở Nội vụ địa phương để hỗ trợ.

PGS.TS Phạm Bá Nhất trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam nhiệm kỳ V (2014 - 2019) và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VI (2020 - 2025).
PGS.TS Phạm Bá Nhất trình bày báo cáo kết quả hoạt động của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam nhiệm kỳ V (2014 - 2019) và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VI (2020 - 2025).

Theo báo cáo của các tỉnh Hội trong năm 2019, hiện nay có 115 huyện Hội và 699 Hội ở cấp xã /phường đang hoạt động, đóng góp quan trọng cho công tác thống kê báo cáo, quản lý đối tượng thực hiện dịch vụ SKSS/KHHGĐ và truyền thông vận động cộng đồng.

Một số tỉnh/thành Hội quan tâm chỉ đạo duy trì tốt hoạt động của cấp Hội cơ sở như: Bình Dương, Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Dương góp phần củng cố tốt tổ chức hoạt động ở các tỉnh/thành Hội.

Đánh giá về mạng lưới tổ chức Hội trong quản lý, điều hành các Dự án của Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam, IPPF khu vực cho rằng tổ chức mạng lưới là ưu việt, có lợi thế trong công tác truyền thông vận động, cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ tại cộng đồng và đặc biệt là trong tiếp cận khách hàng thuộc nhóm đối tượng khó tiếp cận ở vùng xa, vùng sâu, vùng khó khăn.

Trong suốt nhiệm kỳ, Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam tiếp tục duy trì mạng lưới tổ chức Hội từ TW Hội đến 48 tỉnh/thành phố, hàng trăm quận/huyện hội và chi hội xã/phường trong cả nước.

Tuy nhiên, do tình hình thực tế hoạt động giảm sút của Hội tại nhiều tỉnh, nên đến đầu năm 2020, tổ chức Hội chỉ còn hoạt động tại 32 tỉnh/thành phố. Đây là thách thức đối với Hội về tổ chức, song cũng là cơ hội để chú trọng hơn trong củng cố hoạt động Hội ở cấp tỉnh và cơ sở, hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống của Hội.

Ngoài ra, trung ương Hội đã tổ chức các khóa tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn về xây dựng kế hoạch, kỹ năng truyền thông, nâng cao trình độ kỹ thuật trong cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ...

Năm 2015, Hội đã được IPPF Khu vực trực tiếp đào tạo, nâng cao năng lực vận động, huy động nguồn lực. Khóa đào tạo đã mở ra triển vọng trong xây dựng Kế hoạch vận động, huy động nguồn lực dài hạn giai đoạn 2015 - 2022.

Với những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, trong nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam đã đề ra nhiều mục tiêu quan trọng.

Tiếp tục củng cố tổ chức, mạng lưới theo hướng hoạt động thực chất và hiệu quả; nâng cao năng lực chuyên môn, quản lý của đội ngũ cán bộ chuyên trách hội ở Trung ương và các tỉnh/thành Hội.

Từ thực tế tổ chức, hoạt động các các tỉnh/thành Hội, cần phân nhóm các tỉnh Hội có Phòng khám, có nguồn thu... và nhóm tỉnh/thành Hội gặp khó khăn để có giải pháp cụ thể trong việc củng cố hoạt động Hội ở cấp tỉnh phù hợp và hiệu quả hơn trong Nhiệm kỳ này.

Hội phấn đấu đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo dục "Trên cơ sở các mô hình truyền thông có hiệu quả những năm trước đây và giai đoạn 2014-2019 do các dự án Quốc tế, các chương trình phối hợp với ngành, đoàn thể, tổ chức trong và ngoài nước. Bám sát Khung chiến lược của IPPF hướng đến bình đẳng giới, VTN/TN và đối tượng thiệt thòi dễ bị tổn thương".

Phấn đấu đạt kết quả, hiệu quả cao nhất trong hoạt động cung cấp dịch vụ SKSS/KHHGĐ theo hướng mở rộng liên kết với các Phòng khám, cơ sở y tế nhà nước và tư nhân triển khai dịch vụ và cung cấp PTTT; đẩy mạnh đồng bộ hoạt động cung cấp dịch vụ tại các Phòng khám và dịch vụ lưu động đến cộng đồng; chú trọng đầu tư hỗ trợ thiết bị y tế công nghệ mới và nâng cao trình độ cán bộ các Phòng khám Hội nhằm không ngừng tăng kết quả dịch vụ và tăng nguồn thu từ dịch vụ cho hệ thống Hội.

Tập trung triển khai các giải pháp vận động nguồn lực, tăng nguồn thu từ các hoạt động Hội.

Hưởng ứng “Cương lĩnh con đường thay đổi IPPF” do Tổng Giám đốc Điều hành IPPF đề ra trong chiến lược tạo thu nhập cho hệ thống Hội, nhằm tăng gấp đôi nguồn thu vào năm 2020-2021 (so với năm 2016), bảo đảm sự phát triển bền vững của tổ chức Hội theo hướng “chủ động và tích cực tăng nguồn thu từ các hoạt động của các cấp Hội.

Coi trọng các hoạt động vận động nguồn lực hỗ trợ của các cấp, các ngành; tranh thủ hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của các tổ chức quốc tế song phương, đa phương trong việc tìm kiếm, đề suất các dự án viện trợ quốc tế mới.

TS. Trương Quốc Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Đại hội
TS. Trương Quốc Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, TS. Trương Quốc Cường - Thứ trưởng Bộ Y tế đã ghi nhận và đánh giá cao các kết quả tích cực của Trung ương Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường tin tưởng trong nhiệm kỳ tới, Trung ương Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy được vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mình trong công tác DS-KHHGĐ trong thời gian tới.

Tại đại hội, nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 đã được nhận bằng khen của trung ương hội ghi nhận những đóng góp tích cực.

Lãnh đạo Trung ương Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam tặng bằng khen cho các đơn vị, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ 2014 - 2019
Lãnh đạo Trung ương Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam tặng bằng khen cho các đơn vị, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Đáng chú ý, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam đã bầu ra Ban chấp hành hội khóa VI (nhiệm kỳ 2020 - 2025). 

Ban chấp hành Trung ương Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam khóa VI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) ra mắt Đại hội.
Ban chấp hành Trung ương Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam khóa VI (nhiệm kỳ 2020 - 2025) ra mắt Đại hội.

Ban chấp hành Trung ương Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam khóa VI cũng đã bầu ra Ban thường vụ Hội trong nhiệm kỳ mới.

Ban thường trực Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam nhiệm kỳ VI (2020 - 2025).
Ban thường trực Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam nhiệm kỳ VI (2020 - 2025).
TS. Nguyễn Bá Thủy - Nguyên Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam khóa V tặng hoa chúc mừng PGS.TS Phạm Bá Nhất - Tân Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam
TS. Nguyễn Bá Thủy - Nguyên Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam khóa V tặng hoa chúc mừng PGS.TS Phạm Bá Nhất - Tân Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam.

Theo đó, PGS.TS Phạm Bá Nhất được bầu làm Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí Lê Đình Phương, đồng chí Trần Ngọc Sinh; đồng chí Vũ Thị Kim Tính và đồng chí Nguyễn Doãn Tú được bầu làm Phó Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam khóa VI (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Gia đình Việt Nam

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Trong trường cũng có ‘bia kèm lạc’?

Trong trường cũng có ‘bia kèm lạc’?

Những sản phẩm “bia kèm lạc” như sách bài tập, sách tham khảo bán “kèm” với SGK thường sẽ được nhà trường sẽ “tư vấn” cho phụ huynh.

Xem nhiều nhất