Hướng dẫn tra cứu thông tin về giá trị sử dụng thẻ BHYT

L.H.

BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 3887/BHXH-ST hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc, Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam về việc quản lý dữ liệu và tra cứu thông tin về giá trị sử dụng của thẻ BHYT trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin Giám định BHYT.

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu, mọi phát sinh tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT cập nhật vào chương trình quản lý thu và quản lý sổ thẻ được tự động chuyển về BHXH Việt Nam.

Về quy trình cập nhật và tra cứu thông tin về thẻ BHYT: Đối với đơn vị SDLĐ cùng tham gia BHXH, BHYT, khi có phát sinh tăng, giảm người tham gia BHYT, đơn vị phải kịp thời lập danh sách tăng, giảm gửi cơ quan BHXH theo mẫu quy định tại Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Trường hợp đơn vị SDLĐ lập danh sách báo giảm chậm, đơn vị SDLĐ phải đóng số tiền BHYT của các tháng báo giảm chậm và thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết các tháng đó.   

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất