[Infographics] Những mục tiêu về công tác dân số của Việt Nam

Theo Vietnamplus

Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới ban hành ngày 25/10/2017 đã xác định dân số là yếu tố quan trọng hàng đầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đề ra mục tiêu phấn đấu Chỉ số Phát triển con người của Việt Nam đến năm 2030 thuộc Top 4 Đông Nam Á.

[Infographics] Những mục tiêu về công tác dân số của Việt Nam

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Chênh lệch mức sinh giữa các vùng

Chênh lệch mức sinh giữa các vùng

Sáng 11/11, Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tổ chức hội thảo cung cấp thông tin định hướng mới của chương trình dân số Việt Nam.

Xem nhiều nhất