Khánh Hòa: Góp ý văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII

Thùy Trang

Thực hiện Kế hoạch số 160-KH/TU ngày 14/2/2020 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về việc tổ chức thảo luận, góp ý các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, sáng 21/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các thành viên đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa khóa XVII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Khánh Hòa: Góp ý văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII

Quang cảnh Hội nghị.

Ông Trần Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị góp ý Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa, các đại biểu đã đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, bố cục chặt chẽ, có chiều sâu, có nhiều nét đổi mới. Tiêu đề báo cáo đã thể hiện được tính bao quát, toàn diện, trọng tâm; nêu rõ mục tiêu cần phải đạt được đến năm 2025 và đến năm 2030; thể hiện tính chiến đấu, quyết tâm cao và tầm nhìn của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa.

Các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo, những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng đảng và hệ thống chính trị; các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Hội nghị đã tập trung thảo luận đánh giá thêm một số kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội và bổ sung thêm một số phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025,… nhiều ý kiến đóng góp đã thể hiện trí tuệ, kinh nghiệm, trách nhiệm, tâm huyết của các vị đại biểu để làm phong phú thêm nội dung dự thảo báo cáo.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Trần Ngọc Thanh đánh giá cao ý kiến đóng góp của các vị đại biểu và cho biết, các ý kiến sẽ được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp gửi Văn phòng Tỉnh ủy nghiên cứu hoàn chỉnh Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ  2020 – 2025.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất