: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Nam Định: Sáng tạo kỹ thuật làm lợi tiền tỷ

Giải pháp “Thiết kế cao trình đáy ao phù hợp để thu gom chất thải của tôm bằng dụng cụ siphong, giảm ô nhiễm nguồn nước, cải thiện chất lượng nước nuôi tôm tại xã Giao Long, Giao Thủy” (giải nhất lĩnh vực Nông nghiệp Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nam Định lần thứ VII) đã và đang giúp một cơ sở nuôi tôm thu lãi tới 15 tỷ đồng/năm.