Quảng Ngãi: Tập trung thanh tra vấn đề dễ gây bức xúc trong giáo dục

Thủy Anh

Sở GD&ĐT Quảng Ngãi vừa ban hành kế hoạch thanh tra năm học 2015 - 2016. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động thanh tra giáo dục; tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, các vấn đề dễ gây bức xúc trong dư luận như dạy thêm, học thêm, thu chi kinh phí, sử dụng sổ sách, tuyển sinh đầu cấp... Trong đó, chú ý đến thanh tra với kiểm tra đột xuất và chỉ đạo công tác tự kiểm tra của các cơ sở giáo dục. Triển khai hoạt động xử lý sau thanh tra bảo đảm hiệu quả thanh tra trong thực tế. Xử lý nghiêm minh, kịp thời, công khai trước công luận các vi phạm. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các nhà trường giai đoạn 2015-2016.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất