Kiểm toán thường xuyên hàng năm đạt 100% vào năm 2030

L.H.

Đây là nội dung đáng chú ý của Nghị quyết về Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước (KTNN) đến năm 2030 (giai đoạn 2021 - 2030) vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.

Chiến lược đã đề ra các mục tiêu cụ thể: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật để cụ thể hóa Hiến pháp, Luật KTNN và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật KTNN cho phù hợp với bối cảnh và xu hướng mới; thông qua hoạt động kiểm toán của KTNN thúc đẩy trách nhiệm giải trình, tính công khai, minh bạch của các cơ quan sử dụng ngân sách nhà nước và nhận thức của xã hội.

Xây dựng đội ngũ công chức KTNN tinh gọn, đủ về số lượng, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và có cơ cấu hợp lý.

Biên chế của KTNN do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định sau khi có ý kiến của cấp có thẩm quyền đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ và xu hướng phát triển trong từng thời kỳ, đến năm 2030 tối đa không quá 2.700 người.

Sắp xếp bố trí, sử dụng đội ngũ dựa trên Đề án vị trí việc làm, tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ và yêu cầu công việc thực tế; 100% Kiểm toán viên nhà nước, công chức trực tiếp tham gia hoạt động kiểm toán, làm công tác kế hoạch, tổng hợp, thẩm định báo cáo kiểm toán, kiểm soát chất lượng kiểm toán, có khả năng phân tích, tổng hợp và đánh giá chính sách kinh tế vĩ mô, tương xứng với yêu cầu của nghề nghiệp kiểm toán, chuẩn mực quốc tế; nâng cao hơn nữa chất lượng nguồn nhân lực...

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Cạm bẫy trên sàn Forex

Cạm bẫy trên sàn Forex

Forex không hề mới nhưng việc nhà đầu tư vẫn liên tục sập bẫy cho thấy sức hút của mô hình này là rất lớn, bất chấp cảnh báo.

Xem nhiều nhất