: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:30:00 01/10/2018

9 tháng đầu năm, tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 9,52%

Thông tin trên đã được Tổng cục Thống kê đưa ra tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm.

Cụ thể, tính đến ngày 20/9/2018, tổng phương tiện thanh toán tăng 8,74% so với cuối năm 2017 (cùng kỳ năm 2017 tăng 9,59%); huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 9,15%; tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 9,52%. Như vậy, so với cùng kỳ năm 2017, cả huy động vốn và tăng trưởng tín dụng đều thấp hơn khá nhiều. Cùng kỳ năm trước, huy động vốn của các tín dụng tăng 10,08% và tín dụng tăng 11,02%.  

 L.C.