: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
11:05:00 03/03/2016

Đầu tư hơn 100 nghìn tỷ vào giao thông

Báo cáo của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông tới Bộ Giao thông Vận tải cho hay, 72 công trình, dự án sẽ được khởi công trong năm 2016. 

Trong đó, 34 công trình, dự án sử dụng vốn ngân sách với tổng mức đầu tư 42.127 tỷ đồng, 38 công trình, dự án đầu tư theo hình thức  PP và nguồn vốn khác với tổng mức đầu tư là 59.492 tỷ đồng. Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông đề xuất về cơ chế trong lựa chọn nhà thầu, tư vấn, công tác bảo hiểm công trình, bảo hiểm thi công. Bộ Giao thông Vận tải cũng đã giao cho Tổng Công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải và TEDI-South (đơn vị tư vấn hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông của cả nước) làm tư vấn thẩm tra, Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông có trách nhiệm thẩm định cá hồ sơ thiết kế đảm bảo nguyên tắc không vượt quá tổng mức đầu tư, không vượt dự toán. Đối với các Ban Quản lý dự án, các nhà đầu tư phải xây dựng kế hoạch, tiến độ thi công cụ thể để các dự án phải hoàn thành trước Tết Âm lịch 2017.

B.Q