Lâm Đồng: Hơn 191 tỷ đồng phát triển vùng đồng bào DTTS

Hà Lê

Ngày 15/8, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tổng dự toán kinh phí phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Cát Tiên cho cả năm 2022 là hơn 191,3 tỷ đồng.

Thực hiện nhiều giải pháp, phát triển kinh tế trồng trọt, nhằm nâng cao thu nhập cho vùng đồng bào DTTS            
Thực hiện nhiều giải pháp, phát triển kinh tế trồng trọt, nhằm nâng cao thu nhập cho vùng đồng bào DTTS            

Trong đó, nguồn vốn sự nghiệp và nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Trung ương hơn 183,1 tỷ đồng; ngân sách địa phương gần 2 tỷ đồng; vốn tín dụng hơn 4,7 tỷ đồng; vốn huy động gần 1,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, huyện Cát Tiên được ngân sách tỉnh Lâm Đồng phân bổ gần 4 tỷ đồng triển khai đầu tư công năm 2022.

Được biết, chương trình phát triển vùng đồng bào DTTS ở huyện Cát Tiên năm 2022, chủ yếu tập trung hỗ trợ kinh tế vườn hộ, chuyển đổi diện tích vườn tạp sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, phát triển các vùng chuyên canh trồng lúa nước và trồng cây ngắn ngày để giải quyết lương thực tại chỗ.

Đặc biệt, UBND huyện Cát Tiên còn chú trọng giải quyết đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt, đáp ứng nhu cầu của các vùng đồng bào DTTS tại địa phương.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất