Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười: Những lời từ biệt xúc động, chân thành

PV Ảnh: Quang Vinh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã lưu lại sổ tang những lời thương tiếc, xúc động tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, một nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Sáng 6/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nguyên Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Lãnh đạo Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đến viếng và viết sổ tang thể hiện sự xúc động khi phải tiễn đưa nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười - Một người Cộng sản kiên trung.

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười: Những lời từ biệt xúc động, chân thành

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi sổ tang.

Trong sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết:

Vô cùng thương tiếc Đồng chí Đỗ Mười - Nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; Người đảng viên cộng sản rất mực kiên trung, suốt đời chiến đấu hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân; Người có nhiều công lao và cống hiến to lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng chí, đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế. Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đồng chí.

“Nguyện mãi mãi học tập và noi theo tấm gương hết lòng vì nước, vì dân của Đồng chí.

Xin vĩnh biệt Bác Đỗ Mười kính mến! Xin gửi đến toàn thể gia quyến lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát vô cùng to lớn này” - Tổng Bí thư xúc động viết.

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười: Những lời từ biệt xúc động, chân thành - 1

Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu ghi sổ tang. Ảnh: Soha.

Là người kế nhiệm của Tổng Bí thư Đỗ Mười, tới viếng và ghi trong sổ tang, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu viết:

Vô cùng thương tiếc Đồng chí Đỗ Mười, Nguyên Tổng Bí thư BCH TW Đảng, Nguyên Cố vấn BCH TW Đảng. Đồng chí Đỗ Mười, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà lãnh đạo xuất sắc uy tín của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

“Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, trải qua nhiều cương vị lãnh đạo, ở vị trí nào, Đồng chí cũng để lại những dấu ấn sâu sắc. Đồng chí Đỗ Mười, một tác phong lãnh đạo quyết liệt, mạnh mẽ, mẫn cán, hết lòng hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Đồng chí có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Đồng chí mất đi là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Xin chia buồn cùng gia quyến. Xin vĩnh biệt đồng chí”.

"Vô cùng thương tiếc Đồng chí Đỗ Mười – Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – Người chiến sĩ cộng sản trung kiên, một nhân cách lớn, mẫu mực về phong cách, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; một nhà lãnh đạo hết lòng vì nước, vì dân. Trọn đời mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Đồng chí Đỗ Mười đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Chính phủ, để lại nhiều dấn ấn sâu đậm trên từng cương vị công tác và đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước ta, nhất là phát triển công nghiệp nặng và tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, với tinh thần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Đặc biệt, với tư tưởng đổi mới mạnh mẽ “Việt Nam sẵn sàng là bạn của tất cả các nước”, Đồng chí đã mở ra thời kỳ đối ngoại mới, tạo nên những bước tiến có tính đột phá trong quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đồng chí mất đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Xin gửi đến gia quyến Đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Đồng chí Đỗ Mười”- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết trong sổ tang sau khi kính viếng.

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười: Những lời từ biệt xúc động, chân thành - 2

Trong sổ tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết:

Vô cùng thương tiếc Đồng chí Đỗ Mười - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại – Người chiến sĩ cộng sản trung kiên, một nhân cách lớn, mẫu mực về phong cách, cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; một nhà lãnh đạo hết lòng vì nước, vì dân.

Trọn đời mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, Đồng chí Đỗ Mười đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Chính phủ, để lại nhiều dấn ấn sâu đậm trên từng cương vị công tác và đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước ta, nhất là phát triển công nghiệp nặng và tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, với tinh thần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Đặc biệt, với tư tưởng đổi mới mạnh mẽ “Việt Nam sẵn sàng là bạn của tất cả các nước”, Đồng chí đã mở ra thời kỳ đối ngoại mới, tạo nên những bước tiến có tính đột phá trong quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Đồng chí mất đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Xin gửi đến Gia quyến Đồng chí lời chia buồn sâu sắc nhất.

Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Đồng chí Đỗ Mười.

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười: Những lời từ biệt xúc động, chân thành - 3

Trong sổ tang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân viết:

Với lòng tiếc thương vô hạn, xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, người lãnh đạo đức độ, mẫu mực, tài năng, kiên trung của Đảng. Cả cuộc đời người đã cống hiến vì sự nghiệp sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc, vì hòa bình, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Bác Đỗ Mười ơi, thế hệ đi sau mãi mãi ghi nhớ công ơn của Bác. Xin thắp nén hương thơm tiễn đưa Bác về nơi yên nghỉ vĩnh hằng.

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười: Những lời từ biệt xúc động, chân thành - 4

Trong sổ tang, Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh ghi:

Kính thưa anh linh Bác Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, người Cộng sản kiên trung của Cách mạng Việt nam.

Sự ra đi của Bác đã để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và nhiều bạn bè, đồng chí trên thế giới. Các thế hệ con cháu hôm nay luôn biết ơn và tưởng nhớ về cuộc đời, sự nghiệp cống hiến lớn lao của Bác cho độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân Việt Nam. 

Chúng cháu nguyện nỗ lực công tác, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Xin vĩnh biệt Bác. Kinh mong Bác an giấc ngàn thu cõi vĩnh hằng.

Xin thành kính chia buồn cùng toàn thể gia quyến Bác Đỗ Mười.

Lễ viếng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười: Những lời từ biệt xúc động, chân thành - 5

Ở cương vị công tác nào cũng để lại tình cảm với đồng bào.

Đó là sự xúc động được Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh khi ghi sổ tang. Chủ tịch Trần Thanh Mẫn viết:

“Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vô cùng tiếc thương trước sự ra đi của Đồng chí Đỗ Mười. nguyên Ủy viên Trung ương Đảng  khóa III, IV, V, VI, VII, VIII; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị khóa V, VI, VII, VIII; nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng khóa VII, VIII.

Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, Đồng chí đã có những đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Ở cương vị công tác nào Đồng chí đều để lại dấu ấn rất quan trọng và tình cảm trong sáng với đồng bào, đồng chí. Xin kính cẩn nghiêng mình kính viếng Đồng chí và xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia quyến Đồng chí nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười”.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

184 đơn vị bầu cử tại 63 tỉnh, thành

184 đơn vị bầu cử tại 63 tỉnh, thành

Ngày 4/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành Nghị quyết quy định về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử ...

Tin nóng

Bầu người thực sự tiêu biểu tham gia Quốc hội

Bầu người thực sự tiêu biểu tham gia Quốc hội

Ngày 5/3, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Xem nhiều nhất