Mặt trận Hà Nội khảo sát công tác nắm bắt dư luận xã hội

PV (theo MT Hà Nội)

Nhấn mạnh đến vai trò, tầm quan trọng của công tác nắm bắt và phản ánh DLXH đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương, ông Nguyễn Thanh Hải- Trưởng ban Tuyên giáo và Đối ngoại Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội khẳng định, cấp ủy, MTTQ các cấp đều đã quan tâm đến công tác DLXH, chú trọng kiện toàn đội ngũ CTV DLXH để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cung cấp tương đối đầy đủ, kịp thời các thông tin DLXH, diễn biến tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân.

Ông Nguyễn Thanh Hải-UVTT, Trưởng ban Tuyên giáo và Đối ngoại
Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc
tại huyện Sóc Sơn (Ảnh: Bảo Phương).

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 56/KH-MTTQ-BTT ngày 26/8/2016 của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội về việc khảo sát công tác nắm bắt dư luận xã hội (DLXH) năm 2016 tại các đơn vị trên địa bàn TP, hai ngày 5-6/10, đoàn khảo sát DLXH do ông Nguyễn Thanh Hải-UVTT, Trưởng ban Tuyên giáo và Đối ngoại Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội làm Trưởng đoàn đã tiến hành làm việc tại các huyện Sóc Sơn, Phú Xuyên, Thanh Trì và quận Long Biên về nội dung trên.

Tham gia đoàn còn có ông Nguyễn Hoàng Sơn-Trưởng phòng DLXH, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; ông Đặng Huyền Thái-nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Tổng hợp và Phân tích DLXH TP cùng các thành viên trong Hội đồng; cán bộ Ban Tuyên giáo và Đối ngoại, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội. Tiếp đoàn có đại diện cấp ủy, lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 4 quận, huyện, các cộng tác viên (CTV) DLXH của địa phương.

Tại các đơn vị, đoàn khảo sát đã nghe đại diện lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận, huyện và các CTV DLXH của địa phương báo cáo về tình hình kết quả triển khai, thực hiện công tác nắm bắt DLXH 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016; những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện cùng những đề xuất, kiến nghị và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác DLXH trong thời gian tới.

Nhiều ý kiến về thực trạng công tác nắm bắt và phản ánh DLXH tại địa phương đã được các thành viên trong đoàn quan tâm, trao đổi; nhất là việc nắm bắt tư tưởng nhân dân, DLXH ở các vùng đồng bào có đạo, các ‘’điểm nóng’’ về công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở…

Phát biểu tại buổi khảo sát, ông Nguyễn Thanh Hải – UVTT, Trưởng ban Tuyên giáo đối ngoại Ủy ban MTTQ TP Hà Nội, Trưởng đoàn khảo sát đánh giá cao công tác triển khai, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn công tác nắm bắt DLXH ở cơ sở 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối  năm 2016 ở các đơn vị, địa phương.

Nhấn mạnh đến vai trò, tầm quan trọng của công tác nắm bắt và phản ánh DLXH đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương, ông Nguyễn Thanh Hải cũng khẳng định, cấp ủy, MTTQ các cấp đều đã quan tâm đến công tác DLXH, chú trọng kiện toàn đội ngũ CTV DLXH để hoàn thành tốt nhiệm vụ, cung cấp tương đối đầy đủ, kịp thời các thông tin DLXH, diễn biến tư tưởng trong các tầng lớp nhân dân.

Qua đó, chủ động tham mưu cho cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp có quyết sách phù hợp nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân; đồng thời, khắc phục những mặt còn hạn chế, thiếu sót trong công tác quản lý, điều hành, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng tại địa phương, tạo đồng thuận xã hội.

Trước những hạn chế trong công tác nắm bắt và phản ánh DLXH hiện nay như, thông tin DLXH có chỗ, có lúc chưa được kịp thời, chất lượng thông tin thu được còn thấp, phiến diện, một chiều…ảnh hưởng đến công tác dự báo tình hình cũng như định hướng DLXH trước những vấn đề quan trọng của Thủ đô, đất nước, ông Nguyễn Thanh Hải đề nghị, trong thời gian tới, MTTQ các cấp ở địa phương cần tiếp tục bám sát chương trình, kế hoạch của Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội, căn cứ vào tình hình thực tiễn ở địa phương, thực hiện chương trình, kế hoạch nắm bắt DLXH và hoạt động cụ thế ở từng lĩnh vực đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời, đa chiểu, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất