: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
11:29:39 03/03/2020

Các tổ chức tôn giáo đồng hành cùng Mặt trận phòng, chống dịch Covid-19

Để tiếp tục cùng toàn dân và cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện có hiệu quả việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, ngày 3/3, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã có Công văn số 603/MTTW-BTT đề nghị các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động tham gia phòng, chống dịch bệnh.

Công văn 603/MTTW-BTT của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị, các tổ chức tôn giáo tăng cường các biện pháp phù hợp để thông tin, tuyên truyền đến chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ và các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng để mọi người nhận thức rõ tính chất nguy hiểm, các tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh, không chủ quan, lơ là trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch của Chính quyền; phổ biến, nâng cao ý thức tự dự phòng của quần chúng tín đồ và người dân trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe và có biện pháp, giải pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do chủng mới của virus Corona (SARS-nCoV-2) gây ra; giữ gìn vệ sinh cá nhân, hạn chế tối đa tiếp xúc đông người; không đến các quốc gia, vùng lãnh thổ đang có dịch.

Đặc biệt, không theo dõi, bàn luận, phát tán những thông tin sai lạc về dịch bệnh và có thái độ, biện pháp phù hợp phê phán đối với các tô chức, cá nhân đưa các thông tin không chính xác liên quan đến dịch bệnh, gây hoang mang, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của cộng đồng tôn giáo và nhân dân.

Bên cạnh đó, công văn cũng đề nghị các tổ chức tôn giáo tiếp tục thực hiện tốt các nội dung về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 theo hướng dẫn của ngành y tế; công văn số 514/MTTW-BTT ngày 31/1/2020 của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV) gây ra, cùng các công văn liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tôn giáo Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra.

Đồng thời phát huy tốt vai trò các cơ sở khám, chữa bệnh của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, các phòng thuốc nam, tuệ tĩnh đường... trong việc phối hợp với chính quyền, Mặt trận và cơ sở y tế ở địa phương trong các hoạt động phòng, chống dịch bệnh; vận động nguồn lực từ quần chúng tín đồ tham gia hỗ trợ cộng đồng, nhân dân về các thiết bị, vật dụng y tế để phòng, chống dịch bệnh.

Đặc biệt, các tổ chức Tôn giáo cần phối hợp với Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức giám sát, nắm chắc tình hình triển khai Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 79-CT/TW ngày 29/1/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc triển khai phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (SARS-nCoV-2) gây ra. Từ đó, thông tin kịp thời các việc làm tốt, tiêu biểu trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp của các tổ chức, cá nhân tôn giáo đến các cấp Mặt trận Tổ quốc, cơ quan liên quan và chính quyền địa phương để biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Khi phát hiện những biểu hiện bất thường do chủng mới của virus Corona (SARS-nCoV-2) gây ra trong cộng đồng cần thông tin kịp thời cho cơ quan y tế ở địa phương. Kết quả tham gia phòng, chống dịch bệnh của các tôn giáo cần thông tin sớm về Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam qua Ban Tôn giáo, UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Trung Hiếu