Cán bộ Mặt trận phải là những người tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động

Quốc Định

Ngày 18/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre chính thức khai mạc Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam tới dự tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Cán bộ Mặt trận phải là những người tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Đại hội.

Tham dự Đại hội còn có ông Võ Thành Hạo, Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre; ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre cùng các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, các sở, ban, ngành tỉnh Bến Tre, đại diện lãnh đạo MTTQ Việt Nam các tỉnh cụm Bắc Sông Hậu và 290 đại biểu ưu tú, đại diện của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về dự Đại hội.

Báo cáo kết quả thực hiện chương trình hành động Đại hội VIII MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2014-2019, ông Nguyễn Văn Đảm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho biết, nhiệm kỳ qua, công tác Mặt trận trong tỉnh đã có bước tiến bộ rõ nét, hầu hết các nhiệm vụ cơ bản và những chỉ tiêu chủ yếu được hoàn thành, từ đó góp phần quan trọng vào việc phát triển toàn diện của địa phương.

Theo đó, chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân được cải thiện rõ rệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre đã phối hợp tổ chức họp mặt người Hoa tiêu biểu và tổ chức họp mặt đại biểu các dân tộc trên địa bàn tỉnh hàng năm. Vận động hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ đồng bào dân tộc khó khăn về nhà ở và điều kiện sinh kế nâng cao đời sống. Đồng thời thông qua các cuộc vận động ở địa phương đã phát huy tốt những người có uy tín trên địa bàn.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động luôn được Mặt trận các cấp đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, từ đó thu hút được sự tham gia, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân. Trong đó, nổi bật là phong trào thi đua “Đồng khởi mới”, chương trình “Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”; công tác chăm lo cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo quê hương được quan tâm; tích cực vận động hỗ trợ nhân dân trữ nước mưa, nước ngọt; vận động người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; chủ trì phối hợp tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre với Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã về vai trò của Mặt trận tham gia xây dựng nông thôn mới.

Đến nay toàn tỉnh Bến Tre có 753/986 ấp, khu phố, 53/164 xã, phường, thị trấn và thành phố Bến Tre cơ bản không còn nhà ở tạm bợ, dột nát; gia đình chính sách khó khăn, các hộ neo đơn, các thành phần yếu thế trong xã hội thường xuyên được giúp đỡ.

Việc phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền thông qua dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện ngày càng thực chất. Công tác giám sát và phản biện xã hội từng bước đi vào nề nếp, trong nhiệm kỳ 2014-2019 Mặt trận các cấp đã tổ chức giám sát 1.102 cuộc, sau giám sát có thông báo kết quả đến từng đơn vị và theo dõi kết quả sau giám sát. Đồng thời, tổ chức được 14 hội nghị phản biện với 14 nội dung, qua phản biện đã góp phần cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách, đề án, kế hoạch được phù hợp, khả thi.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”, trong nhiệm kỳ 2019-2024, Đại hội đề ra tiêu chí duy trì thường xuyên và phát huy hiệu quả các công cụ hiện có trong thực hiện công tác tuyên truyền; hàng năm, mỗi cơ sở xây dựng ít nhất 1 mô hình tuyên truyền phát huy hiệu quả; đến cuối nhiệm kỳ, phấn đấu không còn hộ có thành viên là đồng bào dân tộc gặp khó khăn về nhà ở; hàng năm 100% ấp, khu phố tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đó nhằm phát huy các giá trị truyền thống văn hóa và phát triển toàn diện con người Bến Tre.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre trong nhiệm kỳ 2014-2019, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, những kết quả này đã góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, các chỉ tiêu về giáo dục, y tế, lao động, việc làm, đời sống nhân dân, giảm nghèo đều được cải thiện, diện mạo của tỉnh ngày càng khang trang, xanh - sạch - đẹp và văn minh. Đây là những nhân tố quan trọng, tạo diện mạo mới cho tỉnh Bến Tre từ thành thị đến nông thôn, tạo nên dáng đứng Bến Tre như ngày hôm nay.

“Với những kết quả đó, MTTQ tỉnh Bến Tre xứng đáng được Nhà nước, Chính phủ, UBTƯ MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bến Tre tặng những phần thưởng cao quý”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Cán bộ Mặt trận phải là những người tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động - 1

Ông Trần Dương Tuấn, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre phát biểu tại Đại hội.

Nhấn mạnh Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Bến Tre lần thứ IX là sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre đã thực hiện đúng quy định, quy trình, nghiêm túc và chu đáo; đảm bảo sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; vận dụng phù hợp, sáng tạo vào điều kiện của địa phương.

Để Đại hội tạo không khí sôi nổi trong thảo luận và hoàn thành nội dung đề ra, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Đại hội cần đánh giá sâu sắc việc thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019; góp ý vào Báo cáo kiểm điểm của Uỷ ban MTTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Thường trực nhiệm kỳ 2014 – 2019. Từ đó, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới và lựa chọn những đại biểu đủ tiêu chuẩn, thật sự tiêu biểu, xứng đáng để hiệp thương, giới thiệu tham gia Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2019 - 2024 và đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng yêu cầu đại biểu tham dự Đại hội cần thảo luận thẳng thắn, dân chủ, nhìn thẳng vào sự thật để đánh giá đúng tình hình các tầng lớp nhân dân; nêu rõ những kết quả đạt được, các mô hình hay cũng như những hạn chế; rút ra nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

“Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội cần xác định rõ các nội dung cụ thể, làm sao dễ nhớ, dễ làm dễ kiểm tra, dễ thực hiện, đồng thời có một số điểm nhấn, khâu đột phá của cả nhiệm kỳ trên cơ sở nhận diện những khó khăn, thách thức của tỉnh cũng như của hệ thống Mặt trận các cấp”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý.

Khẳng định một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là hiệp thương cử ra Ủy ban MTTQ tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị việc lựa chọn nhân sự phải căn cứ tiêu chuẩn cán bộ và thực tiễn công tác Mặt trận; cơ cấu, thành phần cần coi trọng tính thiết thực, tiêu biểu, đại diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Mặt trận. Bên cạnh đó, cần có kế hoạch cụ thể để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trước hết là những cán bộ chuyên trách ở các cấp; năng động, sáng tạo, thành thạo và ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý: “Cán bộ Mặt trận phải là những người tiên phong về nhận thức và gương mẫu trong hành động; có trách nhiệm cao với công việc, không đùn đẩy, né tránh. Mỗi cán bộ phải phát huy tinh thần đoàn kết thực chất, thống nhất cao trong cơ quan Mặt trận các cấp. Cán bộ là nhân tố quyết định kết quả, hiệu quả công tác Mặt trận”.

Cán bộ Mặt trận phải là những người tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động - 2

Quang cảnh Đại hội .

Bến Tre là tỉnh còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, thu ngân sách trên địa bàn còn khiêm tốn; quy mô sản xuất hàng hóa nhỏ, sức cạnh tranh chưa cao; tác động của biến đổi khí hậu ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của nhân dân; tỷ lệ hộ nghèo hiện nay vẫn còn 6,38%,. Chính vì vậy, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị, Mặt trận phải là nòng cốt trong vận động nhân dân phát triển kinh tế, tham gia giảm nghèo bền vững, chăm lo cho người có công với nước, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời khích lệ, hỗ trợ nông dân tìm tòi sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất.

Tâm đắc với phương châm “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình” mà tỉnh đang thực hiện, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn mong muốn Mặt trận các cấp tỉnh Bến Tre tiếp tục vận dụng sáng tạo và hiệu quả hơn nữa phương châm này.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp cần tiếp tục xác định nhiệm vụ bao trùm, quan trọng hàng đầu của Mặt trận các cấp trong tỉnh là tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, bảo đảm sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động, thực hiện có kết quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ; theo dõi kết quả giải quyết các kiến nghị của Mặt trận sau giám sát, phản biện xã hội; phối hợp giải quyết hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân; thực hiện Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn 2018 – 2020.

Nhân dịp này, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp, các ngành của tỉnh Bến Tre quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng, củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, thực hiện đầy đủ Luật MTTQ Việt Nam và các quy định, cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với Mặt trận, đảm bảo những điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp trong tỉnh hoạt động đạt được kết quả, hiệu quả ngày càng cao, đáp ứng được kỳ vọng của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng với sự quan tâm lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, nhất là sự chuẩn bị chu đáo của Ủy ban MTTQ tỉnh khóa VIII, Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre lần thứ IX sẽ tạo ra động lực mới trong xây dựng và phát triển của tỉnh.

“Với truyền thống kiên cường, dũng cảm và sáng tạo của đồng bào, cán bộ, chiến sỹ Bến Tre cùng với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”, tôi tin tưởng rằng, tỉnh Bến Tre tiếp tục quyết tâm cao, phát huy sức mạnh của toàn dân, xây dựng tỉnh Bến Tre ngày càng giàu mạnh”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Sau ngày làm việc thứ nhất, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre đã lựa chọn, giới thiệu, hiệp thương cử 95 vị tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bến Tre gồm 9 vị. Đại hội cũng dự kiến cử 7 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ IX.

Cán bộ Mặt trận phải là những người tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động - 3

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tham dự Đại hội.

Cán bộ Mặt trận phải là những người tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động - 4

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Cán bộ Mặt trận phải là những người tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động - 5

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng bức ảnh Bác Hồ, Bác Tôn chúc mừng Đại hội.

Cán bộ Mặt trận phải là những người tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động - 6

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu tham dự Đại hội.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Thoát nghèo từ cây măng tây xanh

Thoát nghèo từ cây măng tây xanh

Mô hình giảm nghèo bền vững từ “Dự án trồng măng tây xanh” do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Thuận triển khai.

Tin nóng

Xem nhiều nhất