: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 - Thứ tư, 10/10/2018

Đồng Nai: Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đồng Nai phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo kế hoạch, đợt thi đua được tổ chức thực hiện từ ngày 5/10/2018 đến tháng 9/2019. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn hưởng ứng đợt thi đua bằng việc đăng ký xây dựng các công trình, sản phẩm, việc làm cụ thể có ý nghĩa chính trị - xã hội thiết thực đối với cơ sở, địa bàn khu dân cư và có biện pháp huy động được đông đảo các tầng lớp nhân dân cùng tham gia.  

T. Hiếu