Hải Dương: Chuyển đổi cây trồng hiệu quả cao

Tường Anh

Năm 2020, tỉnh Hải Dương có kế hoạch chuyển đổi 1.014 ha đất lúa sang cây trồng khác. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh đề nghị các địa phương lựa chọn các vùng có diện tích tối thiểu từ 3 ha trở lên, liền ô, liền thửa để chuyển đổi.

Xác định 1-2 cây trồng chủ lực mỗi vùng để dễ chăm sóc, canh tác và tiêu thụ sản phẩm. Trong năm 2018 và 2019, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa của tỉnh không đạt kế hoạch.

Năm 2018, toàn tỉnh chuyển đổi được 1.207 ha, đạt 61,5% và năm 2019 chuyển đổi 1.008 ha, đạt 72,1%. Một số địa phương chuyển đổi thấp là Cẩm Giàng, Bình Giang...

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất