Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ

Theo Vietnamplus

Đoàn đại biểu lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ

Đoàn đại biểu Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ - 1

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ - 2

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ - 3

Đoàn đại biểu Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đặt vòng hoa vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ - 4

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ - 5

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất