: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:24:00 20/07/2017

Lựa chọn 72 công trình đưa vào Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017

Hội đồng tuyển chọn gồm các nhà khoa học đầu ngành do GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đứng đầu đã bỏ phiếu chọn ra 72 công trình sáng tạo tiêu biểu để đưa vào Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn, GS.TS Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Chiều 20/7, Ban Chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tuyển chọn công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ năm 2017. TS Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo tuyển chọn; GS.TS Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn chủ trì Hội nghị.

Cùng dự còn có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển chọn cùng các thành viên trong Hội đồng tuyển chọn Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, Hội nghị lần này là dịp để Hội đồng rà soát và bỏ phiếu lựa chọn xét chọn các công trình, giải pháp.

Tính đến ngày 10/7/2017, Ban Chỉ đạo đã nhận được 141 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ của các bộ, ngành, đoàn thể, thành viên, các tỉnh, thành phố giới thiệu.

Trong đó 110/141 công trình đảm bảo theo quy định, tiêu chí đề nghị tuyển chọn Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017 có Ban hành kèm theo Quyết định 1405 ngày 9/4/2017, Quyết định 1472 ngày 23/6/2017 về việc điều chỉnh phạm vi, số lượng tuyển chọn thời gian gửi công trình sáng tạo khoa học và công nghệ năm 2017.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị.

Theo Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, các công trình sáng tạo được đưa vào Sách vàng với các tiêu chí là các công trình, giải pháp sáng tạo KHCN trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật đã đạt giải tại các cuộc thi do bộ, ngành, tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Theo GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội đồng tuyển chọn có đầy đủ báo cáo tóm tắt của 110 công trình, giải pháp. Đây chính là cơ sở quan trọng để chọn ra 72 công trình, giải pháp tiêu biểu đưa vào Sách vàng sáng tạo năm 2017.

GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

“Đây là các công trình, giải pháp có giá trị KH-CN hoặc giá trị ứng dụng thực tiễn cao, giá trị kinh tế cao, đạt hiệu quả trong sản xuất, đời sống”, GS Minh nhận xét.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, năm 2016, Hội đồng đã chọn được 71 công trình, giải pháp để công bố và đến giờ này không có một khiếu nại nào. “Đó là kết quả của việc Hội đồng năm 2016 xét tuyển công tâm, vô tư, khách quan vì sự nghiệp khoa học công nghệ của đất nước.  Sách vàng sáng tạo năm 2016 đã được dư luận, Chính phủ, các Bộ, ngành, đại phương đồng tình ủng hộ”, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định.

Quang cảnh hội nghị.

Trên cơ sở các công trình sáng tạo KHCN do các bộ, ngành, tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giới thiệu, Hội đồng tuyển chọn gồm các nhà khoa học đầu ngành do GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đứng đầu đã bỏ phiếu chọn ra 72 công trình sáng tạo tiêu biểu để đưa vào Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2017.

H.Nhi
Ảnh: Quang Vinh