: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
11:54:47 05/07/2018

Mặt trận cần đẩy mạnh tuyên truyền ở một số địa bàn

Theo ông Nguyễn Túc, Mặt trận cần quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền ở những địa bàn thực hiện chưa tốt, những nơi nắm tình hình dư luận chưa sát, những nơi dễ bị các phần tử xấu lợi dụng để có hướng giải quyết xác đáng hơn. 

Mặt trận cần đẩy mạnh tuyên truyền ở một số địa bàn

Ủy viên Đoàn Chủ tịch ông Nguyễn Túc phát biểu tại Hội nghị.

Nhận định về công tác tuyên truyền của Mặt trận thời gian qua, ông Nguyễn Túc, đánh giá cao vai trò của đội ngũ tuyên truyền, trong đó có hệ thống thông tin, truyền thông.

“Công tác tuyên truyền của chúng ta rất tốt, tốt ở chỗ các cơ quan báo đài của Mặt trận như Báo Đại Đoàn Kết, Tạp chí Mặt trận… đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, của những người làm công tác Mặt trận, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân trong tình hình mới”, ông Túc vui mừng nói khi phát biểu tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 14.

Theo ông Nguyễn Túc, nhân dân rất ghi nhận vai trò của Mặt trận trong sự vận hành của đất nước.

“Dân nói ở đâu khó ở đó có Mặt trận. Tuy nhiên, trong công tác tuyên truyền, vận động, mặc dù nhiều lúc cấp trên đang rất “nóng” nhưng công tác tuyên truyền của chúng ta lại muộn. Vì thế Mặt trận cần quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền ở những địa bàn thực hiện chưa tốt, những nơi nắm tình hình dư luận chưa sát, những nơi dễ bị các phần tử xấu lợi dụng để có hướng giải quyết xác đáng hơn” - ông Nguyễn Túc thẳng thắn nói.

Cũng liên quan đến công tác tuyên truyền, ông Túc cho rằng, Mặt trận cần xây dựng đội ngũ tuyên truyền miệng giỏi, có sức thuyết phục, được người dân tín nhiệm và làm theo.
Ông Nguyễn Túc đề nghị mỗi khu dân cư cũng cần “đối ngoại” ngay chính địa bàn của mình vì hiện nay khách quốc tế đến từng các địa phương rất đông, phải đối ngoại ngay với khách du lịch để vừa quảng bá hình ảnh quê hương, đất nước, vừa tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Hoàng Yến - Hạnh Nguyên

Ảnh: Quang Vinh