Muôn người như một

Trung Hiếu(thực hiện)

Ngày Quốc giỗ (10/3 âm lịch) năm nay, cuộc trò chuyện của Đại Đoàn Kết với ông Nguyễn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ được bắt đầu từ việc phát huy ý thức trách nhiệm của những người làm công tác Mặt trận trên quê hương Đất Tổ trong phát huy nguồn lực to lớn để chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19, tham gia vào thành công của ngày đại lễ.

Muôn người như một

MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ khảo sát công tác phòng chống dịch bệnh.

Gìn giữ, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc

PV: Trong sâu thẳm tâm thức của mỗi người dân đất Việt, Giỗ Tổ Hùng Vương đã trở thành biểu tượng của tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Với trách nhiệm của mình, việc gìn giữ, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc đã được Mặt trận tỉnh Phú Thọ thực hiện như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Hải: Có lẽ không một dân tộc nào trên thế giới có chung một gốc gác tổ tiên - một ngày Giỗ Tổ như dân tộc Việt Nam. Từ huyền thoại mẹ Âu Cơ đẻ ra bọc trăm trứng, nửa theo cha xuống biển, nửa theo mẹ lên rừng, hai chữ đồng bào bắt nguồn từ đó, là khởi nguồn của yêu thương, đùm bọc, của sức mạnh Việt Nam.

Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, đoàn kết chính là truyền thống quý báu, điểm tựa tinh thần của dân tộc ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. Với trách nhiệm của mình, những năm qua những người làm công tác Mặt trận Phú Thọ đã phát huy tốt vai trò tập hợp, vận động đồng bào các dân tộc trong tỉnh đoàn kết, gắn bó, cùng với cả nước tạo nên sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao hiệu quả, chất lượng, hội nhập quốc tế”, hay các hoạt động “Ngày Đại đoàn kết” 18/11 hàng năm, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và mở rộng, tình làng nghĩa xóm ngày càng được gắn bó mật thiết, cùng giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế gia đình, gìn giữ bản sắc riêng và bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, góp phần xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh, văn minh.

Người Việt Nam chúng ta, mỗi khi chung sức đồng lòng thì việc khó mấy cũng vượt qua. Những lúc khó khăn và thách thức là lúc thể hiện rõ nhất, là lúc hun đúc tinh thần đoàn kết của người Việt Nam. Trong thời khắc này những người làm công tác Mặt trận đất Tổ đã phát huy trách nhiệm của mình như thế nào để vận động người dân cùng chung sức, đồng lòng chống lại đại dịch Covid-19?

- Covid-19 là thử thách lớn đối với chúng ta và với cả nhân loại; quán triệt sâu sắc tinh thần “chống dịch như chống giặc” để đối mặt đại dịch này, trong hơn 2 tháng qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong cả nước cũng như tỉnh Phú Thọ đang đoàn kết một lòng cùng chống dịch và đã đạt được những kết quả đáng tự hào.

Trong giai đoạn 1 của cuộc chiến này, hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đến tận khu dân cư, trong nhân dân, góp phần quan trọng trong nâng cao nhận thức của người dân, phổ biến thông tin và biện pháp phòng chống dịch bệnh. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận, chúng tôi đã cùng các tổ chức thành viên thành lập các đoàn giám sát xuống cơ sở nắm bắt, giám sát công tác triển khai của chính quyền, Mặt trận các cấp, đưa ra các kiến nghị góp phần nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, phòng chống dịch từ cơ sở, tránh biểu hiện chủ quan, lơ là.

Tuy nhiên những thách thức lớn hơn đang đặt ra, khi đại dịch Covid-19 tiếp tục lây lan trên quy mô toàn cầu. Chính vì vậy trong giai đoạn 3 của cuộc chiến này, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, MTTQ các cấp của Phú Thọ đã và đang tiếp tục cùng các tổ chức thành viên phối hợp với chính quyền các địa phương quyết liệt vào cuộc vận động người dân chung sức đồng lòng để thực hiện mục tiêu kép mà Chính phủ đặt ra là vừa quyết liệt phòng, chống, khống chế dịch bệnh, vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống người dân, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Cùng đất nước đẩy lùi đại dịch

Trận chiến với đại dịch Covid-19 một lần nữa thử thách truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc. MTTQ tỉnh Phú Thọ đã có những hành động cụ thể gì để vận động người dân đóng góp nguồn lực cho công tác phòng chống dịch?

- Ngay sau khi có Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Lễ phát động toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid- 19, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã xây dựng hướng dẫn hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam triển khai tới các cấp Mặt trận và các tổ chức thành viên trong tỉnh, kêu gọi, vận động toàn thể nhân dân, doanh nghiệp, các cấp, các ngành với tình cảm, trách nhiệm và quyền lợi của chính bản thân mình cùng tham gia hưởng ứng.

Thông qua vận động, đến nay nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh với tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình đã tích cực tham gia ủng hộ tiền cùng các trang thiết bị, phương tiện ủng hộ tham gia đóng góp cho công tác phòng chống dịch Covid- 19.

Muôn người như một - 1

Ông Nguyễn Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ.

Trong cuộc chiến chống Covid- 19, việc dư luận bất ổn là điều không thể tránh khỏi. MTTQ với hệ thống tới tận cơ sở cần làm gì để người dân hiểu, không hoang mang trước những thông tin sai lệch?

- Tại Hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch Covid-19, một trong những yêu cầu mà Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đặt ra đối với Mặt trận các địa phương trong việc tuyên truyền vận động phải “an dân, yên dân”.

Để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng yêu cầu đó, tại mỗi khu dân cư, những cán bộ Mặt trận, đoàn thể đã thực hiện “đi từng ngõ, gõ từng nhà” nắm bắt tâm tư của nhân dân để tuyên truyền để người dân luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm của Chính phủ và giải pháp mà các cơ quan chuyên môn đang thực hiện phòng chống dịch hiện nay.

Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh, trong quá trình vận động, Mặt trận các cấp cũng tập trung tuyên truyền để mỗi người dân hiểu rõ hơn về tình hình dịch bệnh và các biện pháp tự bảo vệ mình trước dịch bệnh. MTTQ tỉnh đã phối hợp với Viettel chi nhánh Phú Thọ và các cơ quan tuyên truyền trong tỉnh in ấn các tờ rơi, trang bị các nội dung thông điệp dễ nhớ, dễ hiểu để gửi tới tận các khu dân cư thông qua các ban công tác Mặt trận khu dân cư để tuyên truyền cho người dân.

Đặc biệt là việc phát huy tinh thần tương thân, tương ái kêu gọi người dân ủng hộ, từ đó tạo nên sức mạnh tổng hợp cả về tinh thần và vật chất để cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân chiến thắng đại dịch Covid-19.

Thời gian tới, MTTQ tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục đề ra những giải pháp gì để cùng cấp ủy, chính quyền chống dịch thành công, thưa ông?

- Trong thời gian tới xác định công tác phòng chống dịch tiếp tục có những khó khăn, chúng ta chưa lường hết được diễn biến phức tạp của dịch bệnh, với vai trò, trách nhiệm của mình, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia phòng, chống dịch thông qua hoạt động của các tổ, nhóm, tự quản ở khu dân cư; phát huy vai trò chủ đạo của các ban công tác Mặt trận là cánh tay nối dài của Mặt trận đến với các tầng lớp nhân dân; tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân, các nhà hảo tâm tham gia ủng hộ tiền của, các trang thiết bị góp phần ủng hộ cao nhất cùng Chính phủ, chính quyền các cấp thêm nguồn lực chống dịch...

Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức các đoàn khảo sát đi nắm bắt tình hình cơ sở, có các kiến nghị thông qua khảo sát để các địa phương, đơn vị thực hiện tốt hơn công tác phòng chống dịch tại địa phương, đơn vị.

Đặc biệt trong năm 2020, cùng với các hoạt động của Mặt trận tham gia phòng chống dịch Covid- 19, tham gia vào các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương, năm nay Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ tiếp tục vận động mỗi gia đình trên địa bàn tỉnh đều chuẩn bị mâm cơm tinh khiết, thành kính để thắp hương dâng lên Tổ tiên, đảm bảo trang nghiêm, đầm ấm để tưởng nhớ, thành kính tri ân công đức Tổ tiên chung của dân tộc Việt Nam vào ngày Giỗ Tổ 10/3 âm lịch.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ rất mong không riêng nhân dân Đất Tổ thực hiện nội dung này mà nhân dân, đồng bào cả nước cùng ủng hộ chủ trương vận động này để có đông đảo đồng bào cả nước cùng hướng về ngày Giỗ Tổ 10/3.

Trân trọng cảm ơn ông!

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất