: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:30:00 25/07/2019

Nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo và đối tượng chính sách

Ngày 24/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 7, TP HCM cho biết, 6 tháng đầu năm , Quỹ “Vì người nghèo” quận đã vận động được gần 769 triệu đồng. Mặt trận đã phối hợp chăm lo hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách với số tiền hơn 598 đồng.

Cụ thể, chăm lo cho 121 gia đình chính sách tiêu biểu, đau ốm, khó khăn; 45 gia đình nuôi giấu cán bộ kháng chiến; 45 gia đình có công với cách mạng; 58 gia đình thờ cúng Mẹ Việt Nam anh hùng từ trần với tổng số tiền 358 triệu đồng. Tổ chức thăm quà tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh nặng, các cụ tròn 100 tuổi, chăm lo 68 hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, thăm hội viên các hội đoàn thể có hoàn cảnh khó khăn tổng cộng 373 suất với tổng số tiền hơn 505 triệu đồng.

Quốc định