: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
09:26:00 31/10/2015

Quảng Ngãi: 40 tỷ đồng cho hộ dân tộc thiểu số vay vốn phát triển sản xuất

Ngày 30/10, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã quyết định giao bổ sung 40 tỷ đồng cho các huyện về chỉ tiêu kế hoạch tín dụng để thực hiện chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012 – 2015.

Cụ thể các huyện được giao như sau: Ba Tơ (6,8 tỷ đồng), Sơn Tây (4,8 tỷ đồng), Trà Bồng (5,8 tỷ đồng), Minh Long (3,7 tỷ đồng), Tây Trà (6,3 tỷ đồng) Sơn Hà (10,7 tỷ đồng), Nghĩa Hành (1,1 tỷ đồng) và Sơn Tinh (800 triệu đồng) để cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn theo Quyết định 54/2012/QĐ-TTg và cho vay hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo cư trú tại thôn, xã đặc biệt khó khăn theo Quyết định 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  

 Thanh Huyền