: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
18:42:15 15/03/2020

Dự báo, cảnh báo từ xa cung cấp thông tin khí tượng, thời tiết

Trong tình huống khi địa bàn, khu vực nơi đặt trụ sở đơn vị bị cách ly do dịch bệnh, Tổng cục KTTV sẽ bố trí luân phiên trực ca tại phòng dự báo đối với các dự báo viên đang có mặt tại địa bàn. Các dự báo viên ở ngoài địa phận cách ly tham gia thảo luận dự báo, thực hiện công tác dự báo, cảnh báo từ xa (làm việc qua mạng).

Dự báo, cảnh báo từ xa cung cấp thông tin khí tượng, thời tiết

Ảnh minh họa. (Nguồn: Tổng cục KTTV).

Tổng cục Khí tượng thủy văn (KTTV) vừa xây dựng và triển khai phương án trực dự báo, cảnh báo từ xa nhằm cung cấp thông tin khí tượng, thời tiết trong điều kiện dịch bệnh Covid-19.

Thông tin từ Tổng cục KTTV quốc gia ngày 15/3 cho biết, nhằm đảm bảo các thông tin dự báo KTTV được thực hiện liên tục, kịp thời phục vụ công tác phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế - xã hội, Tổng cục vừa xây dựng và triển khai phương án trực dự báo tác nghiệp từ xa trong điều kiện dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, các bản tin dự báo được chuyển đến các nơi theo đúng quy định; bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành KTTV trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các phương án đảm bảo tính khoa học, hợp lý, phù hợp với từng đơn vị.

Phương án tác nghiệp hướng đến mục tiêu bảo đảm việc ban hành bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn của Hệ thống dự báo, cảnh báo KTTV quốc gia theo đúng quy trình, quy định chuyên môn; phục vụ tốt nhất công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong bối cảnh có dịch bệnh, khi nguy cơ phải cách ly một phần hoặc toàn bộ trụ sở tác nghiệp của Tổng cục KTTV và các Đài KTTV khu vực.

Bên cạnh đó, Tổng cục KTTV triển khai phương án cụ thể hiện tại và phân công trực từ xa trong từng tình huống và lập phòng tác chiến chỉ đạo, điều hành tác nghiệp.

Cụ thể, phương án hiện tại, hạn chế tối đa số người trực tiếp làm việc tại các phòng dự báo, tăng cường bố trí cán bộ viên chức làm việc tại nhà; thực hiện bố trí cán bộ luân phiên làm việc từ xa theo tuần, đảm bảo quân số dự phòng cần thiết tại các cấp cho những trường hợp cần thiết.

Trong tình huống khi địa bàn, khu vực nơi đặt trụ sở đơn vị bị cách ly do dịch bệnh, Tổng cục sẽ bố trí luân phiên trực ca tại phòng dự báo đối với các dự báo viên đang có mặt tại địa bàn. Tùy theo số lượng dự báo viên để bố trí ca cho phù hợp và đảm bảo chất lượng công việc. Các dự báo viên ở ngoài địa phận cách ly tham gia thảo luận dự báo, thực hiện công tác dự báo, cảnh báo từ xa (làm việc qua mạng).

Tình huống đơn vị bị cách ly do dịch bệnh, các dự báo viên đang trực ca tại phòng dự báo luân phiên làm công tác dự báo, cảnh báo tại phòng. Bố trí dự báo viên trực từ xa, phối hợp với dự báo viên trực tại phòng Dự báo.

Các dự báo viên ở ngoài khu vực cách ly tham gia thảo luận dự báo, thực hiện công tác dự báo, cảnh báo từ xa. Các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hỗ trợ về hậu cần cho các dự báo viên trực ca tại phòng dự báo khi phải cách ly.

Khi một số dự báo viên thuộc phòng dự báo phải cách ly tập trung hoặc cách ly tại nơi cư trú do dịch bệnh, dự báo viên phải cách ly tại nơi cư trú báo ngay đến lãnh đạo đơn vị để bố trí dự báo viên khác trực thay. Các dự báo viên đang trực ca tại phòng dự báo luân phiên làm công tác dự báo cảnh báo tại phòng; bố trí dự báo viên trực từ xa, phối hợp với dự báo viên trực tại phòng Dự báo.

Tổng cục KTTV cũng cho biết, các đơn vị khác trong hệ thống dự báo của Tổng cục sẽ không bị ảnh hưởng thực hiện hỗ trợ dự báo đối với đơn vị có toàn bộ dự báo viên phải đi cách ly tập trung, hoặc bị cách ly tại nơi cư trú do dịch bệnh.

Tổng cục cũng xây dựng phương án lập phòng tác chiến chỉ đạo, điều hành tác nghiệp. Đối với tình huống Tòa nhà điều hành tác nghiệp KTTV tại Hà Nội bị cách ly do dịch bệnh, lựa chọn địa điểm lập phòng tác chiến chỉ đạo, điều hành công tác dự báo KTTV tại: Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường hoặc trụ sở Bộ TN&MT.

Theo Dangcongsan