Nhà báo Cao Kim và một thời viết trong lửa đạn

Nhà báo Cao Kim và một thời viết trong lửa đạn

Nhà báo Cao Kim từng làm báo ở chiến trường Nam Bộ và Sài Gòn - Gia Định với vai trò là phóng viên Báo Giải Phóng - Cơ quan Trung ương của Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Thép Mới, như tôi đã biết

Thép Mới, như tôi đã biết

Tuy chỉ “dừng chân” ở Báo Giải Phóng hai năm nhưng Thép Mới - Hồng Châu đã đưa tờ báo đi vào chiều sâu thế sự...

Xem nhiều nhất