Thanh Hóa: Vinh danh 120 người có uy tín tiêu biểu

Nguyễn Chung

Sáng ngày 2/6, Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hoá phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương điển hình người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Thanh Hóa: Vinh danh 120 người có uy tín tiêu biểu

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực phát biểu tại hội nghị.

Về dự hội nghị có ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa; ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh và bà Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa.

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 1.330 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, sinh sống tại 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã miền xuôi. Những năm qua, hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể tích cực phát huy vai trò người có uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua dân vận khéo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Nhờ đó, bằng uy tín và sự ảnh hưởng của mình, đội ngũ người có uy tín đã kịp thời nắm bắt tình hình, phát hiện, cung cấp nhiều thông tin có giá trị giúp các ngành chức năng và chính quyền địa phương đấu tranh, ngăn chặn nhiều hoạt động trái pháp luật. Người có uy tín tham gia giải quyết các vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để các phần tử xấu tuyên truyền, kích động, gây rối mất trật tự an ninh ở cơ sở, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Qua đó, cảm hóa, giáo dục đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật; tuyên truyền, vận động bà con nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, bài trừ hủ tục lạc hậu...

Với những đóng góp của người có uy tín đã góp phần giúp cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát triển về mọi mặt. Trong giai đoạn 2014 - 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của các huyện miền núi trong tỉnh đạt 8,7%/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 23,62% năm 2014 xuống còn 12,13% năm 2019, đã có 63 xã, 592 thôn, bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể tại Thanh Hóa trong tổ chức triển khai thực hiện công tác dân tộc miền núi những năm qua, đặc biệt biểu dương 120 điển hình người có uy tín tiêu biểu được vinh doanh, khen thưởng tại hội nghị.

Thanh Hóa: Vinh danh 120 người có uy tín tiêu biểu - 1

Toàn cảnh hội nghị.

Theo Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực, để tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, cấp ủy, chính quyền, Ban Dân vận, MTTQ, các tổ chức thành viên cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Động viên đồng bào các dân tộc thiểu số phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vươn lên; nâng cao chất lượng và hiệu quả tổ chức thực hiện các chính sách đặc thù, các chương trình xóa đói, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đề nghị MTTQ tỉnh Thanh Hóa và các tổ chức đoàn thể tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; đề xuất ban hành một số chính sách phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển các vùng dân tộc trong giai đoạn mới. Đổi mới và nâng cao hiệu quả, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức đoàn thể theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tạo ra khí thế mới, thi đua sôi nổi, rộng khắp trong đồng bào các dân tộc thiểu số.

Ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng đề nghị, với trách nhiệm trước lịch sử và tương lai của quê hương, đất nước, các bác, các anh, các chị, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò trung tâm đoàn kết, tích cực vận động đồng bào chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh lao động sản xuất, vươn lên xóa đói, giảm nghèo. Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngăn chặn hoạt động tuyên truyền, phát triển đạo trái phép trong vùng dân tộc, miền núi, từng bước xóa bỏ các tập tục lạc hậu, xây dựng bản, làng văn hóa, khu dân cư tiên tiến.

Nhân dịp này, lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho 60 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, phát huy khối đoàn kết toàn dân tộc và các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2019; trao Bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa cho 60 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất