Những trường hợp nào bị cấm hành nghề khám bệnh, chữa bệnh?

Minh Thủy

Tại Điều 20 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, quy định 6 trường hợp bị cấm hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (kể từ 1/1/2024) như sau:

1. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật.

2. Đang trong thời gian thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ về hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật.

3. Đang trong thời gian thử thách đối với người bị kết án phạt tù có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật nhưng được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

4. Đang trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

5. Đang trong thời gian bị cấm hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo bản án hình sự có hiệu lực pháp luật của tòa án hoặc bị hạn chế thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

6. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

Còn những chức danh nào phải có giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh?

Tại Điều 26 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, quy định những chức danh chuyên môn phải có giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh như sau: Chức danh chuyên môn phải có giấy phép hành nghề bao gồm: Bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, tâm lý lâm sàng, lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.

Tại Điều 27 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, quy định những thông tin có trong giấy phép hành nghề khám bệnh chữa bệnh như sau: Mỗi người hành nghề chỉ được cấp 1 giấy phép hành nghề có giá trị trong phạm vi toàn quốc. Giấy phép hành nghề có thời hạn 5 năm.

Về những đối tượng được kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh chữa bệnh trước khi được cấp giấy phép hành nghề, tại Điều 24 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định: Việc kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trước khi đề nghị cấp giấy phép hành nghề áp dụng đối với các chức danh bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng. Người tham dự kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có văn bằng phù hợp với từng chức danh chuyên môn theo quy định;

b) Đã hoàn thành việc thực hành khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Điều 23 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

Trong trường hợp cá nhân được phép khám bệnh chữa bệnh tại Việt Nam thì cần đáp ứng các điều kiện:

- Có giấy phép hành nghề đang còn hiệu lực

- Đã đăng ký hành nghề, trừ một số trường hợp người hành nghề được khám bệnh chữa bệnh mà không phải đăng ký hành nghề.

- Đáp ứng yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh chữa bệnh

- Có đủ sức khỏe để hành nghề theo quy định

- Không thuộc trường hợp bị cấm hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất