: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:15 12/08/2019

Bình Định: Nhiều sai phạm trong thực hiện pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có thông báo kết luận chỉ rõ hàng loạt sai phạm liên quan đến trách nhiệm của UBND tỉnh Bình Định trong việc thực hiện pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng và thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Coi nhẹ công tác phòng, chống tham nhũng

Thanh tra việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Bình Định, TTCP phát hiện một số đơn vị như Sở Tài chính, UBND TP Quy Nhơn, Thị xã An Nhơn, UBND huyện Tuy Phước, Vĩnh Thạch, Tây Sơn… có năm không xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng. Kế hoạch phòng, chống tham nhũng của một số đơn vị chưa xác định những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, sát với tình hình thực tế của đơn vị, chưa cụ thể về nhiệm vụ, giải pháp, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trực thuộc; thiếu kiểm tra, đôn đốc đánh giá nên chưa phát huy hiệu quả.

TTCP cũng chỉ rõ, việc thực hiện một số cuộc thanh tra ở Bình Định chưa đúng trình tự, thủ tục theo quy định như không có nhật ký đoàn thanh tra hoặc ghi nhật ký đoàn thanh tra không đúng quy định. Biên bản xác minh không có chữ ký của trưởng đoàn thanh tra, thời gian thanh tra bị kéo dài. Công tác kiểm tra, đôn đốc xử lý sau thanh tra chưa chú trọng đến việc kiểm điểm, xác định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm để có hình tức xử lý kỷ luật.

Trong lĩnh vực thực hiện các quy định về tiếp công dân chưa đầy đủ, chậm hình thành bộ phận tiếp công dân. Việc tiếp công dân định kỳ của thủ trưởng đơn vị chưa đạt yêu cầu theo quy định.

Đáng chú ý, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo tại cấp cơ sở có biểu hiện đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, tỷ lệ tiếp khiếu cao. Trong thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo còn nhiều sai sót. Chậm thụ lý so với quy định hoặc thụ lý không đúng thẩm quyền. Chậm kết luận khiếu nại, tố cáo. Không thực hiện việc công khai theo quy định. Trong lĩnh vực tuyển dụng công chức, viên chức, TTCP nêu rõ, UBND tỉnh Bình Định chưa kịp thời tuyển dụng công chức qua hình thức thi tuyển mà chỉ xét tuyển một số ít công chức (không đủ tiêu chuẩn biên chế đã được xét duyệt) nhất là tại UBND các huyện dẫn đến việc cơ quan, đơn vị thiếu hụt nhân lực, phải ký hợp đồng lao động làm công việc thường xuyên. Việc công khai minh bạch trong tuyển dụng công chức, viên chức đối với một số đơn vị (UBND huyện Phù Cát, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh) thực hiện không đầy đủ các hình thức phải công khai. UBND tỉnh chậm xử lý đối với kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập của huyện Vĩnh Thạnh.

TTCP cũng cho rằng, Sở Nội vụ chưa tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ban hành quy định về thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của các cơ quan đơn vị và xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện theo quy định.

Buông lỏng quản lý đầu tư xây dựng

Trong lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng, tính đến 31/12/2017, tổng số vốn đầu tư từ nguồn ngân sách của các công trình, dự án đã được phê duyệt (kể cả ngân sách Trung ương) còn phải bố trí vốn là 42.950 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương chưa có kế hoạch cân đối cho địa phương là vượt khả năng cân đối vốn của tỉnh. Công tác quản lý và phê duyệt quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng đối với một số dự án chưa đúng quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, TTCP kết luận, việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu thầu chưa nghiêm. Còn một số công trình, dự án không công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu, chỉ định thầu chưa phù hợp với quy định.

Việc quản lý hoạt động xây dựng còn nhiều thiếu sót, để một số chủ đầu tư tổ chức thi công các hạng mục công trình khi chưa được bàn giao đất, chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, giấy phép xây dựng, biện pháp thi công được phê duyệt… thiếu kiên quyết trong xử lý vi phạm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa theo dõi được cụ thể về số vốn đầu tư, giá trị khối lượng và kết quả thực hiện của các dự án, nhất là các dự án có vốn đầu tư trong nước. Một số dự án chậm triển khai nhưng thiếu kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ khó khăn, chậm đề xuất xử lý thu hồi chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư.

TTCP xác định, để xảy ra các khuyết điểm, tồn tại nêu trên, thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các cơ quan đơn vị được kiểm tra và các cá nhân liên quan.

Trên cơ sở phát hiện các sai phạm, Tổng TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền được phân cấp.

Đại Dương