: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
22:56:56 08/04/2020

Sớm có dữ liệu dân cư để đơn giản giấy tờ

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vừa yêu cầu Bộ Công an cần khẩn trương thực hiện các bước xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đưa vào vận hành thử nghiệm cuối năm 2020, sử dụng, khai thác từ năm 2021.

Đồng thời sẽ thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công để phục vụ người dân tốt hơn. Việc gấp rút hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về cư dân là một trong những bước đẩy mạnh chính phủ điện tử, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay.

Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020  được triển khai nhằm tạo bước đột phá trong quản lý dân cư từ thủ công sang hiện đại, chuyển từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, một mục tiêu quan trọng triển khai Đề án này là xây dựng và đưa vào vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời kết nối với hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ, ngành, địa phương, giúp nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.

Nỗ lực thu thập dữ liệu hướng tới một nền hành chính không giấy tờ trong tương lai để vừa tiết kiệm một khoản tiền rất lớn, vừa quản lý cư dân dễ dàng và rất nhiều tiện ích khác nếu chúng ta xây dựng thành công Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo đó, 15 triệu là số thẻ căn cước công dân được Bộ Công an cấp cho công dân (từ đủ 14 tuổi trở lên) tại 16 tỉnh, TP trong thời gian từ năm 2012 đến nay. Cùng với đó, đã tổ chức cấp hơn 3 triệu số định danh cá nhân cho trẻ em đăng ký khai sinh tại 60 tỉnh, TP. Đó là những nỗ lực để sớm có Cơ sở dữ liệu quốc gia để có thể chạy thử vào cuối năm nay.

Có thể nói, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có vai trò quyết định trong nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, cũng là cơ sở dữ liệu quan trọng trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới nền kinh tế số, xã hội số. Với vai trò quan trọng của cơ sở dữ liệu này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành liên quan. Trong đó, với các Bộ Công an, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn phòng Chính phủ - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh “phải tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao”.

Theo chỉ đạo cụ thể của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để đưa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào vận hành thử nghiệm cuối năm 2020, sử dụng, khai thác từ năm 2021, tiếp tục hoàn thiện trong giai đoạn 2022 - 2025. Cuối năm 2020 sẽ chạy thử Cơ sở dữ liệu quốc gia về cư dân và từ năm 2021 sẽ bắt đầu khai thác. Mong rằng mục tiêu này sẽ đúng hẹn, vì không chỉ Chính phủ điện tử, nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành cũng đang đợi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đi vào vận hành, khai thác. Bởi, thông tin đầu nguồn này sẽ tạo thuận lợi và tiết kiệm ngân sách cho nhiều chiến dịch tổng điều tra cơ bản khác, là cơ sở dữ liệu gốc quan trọng để triển khai các dữ liệu như hộ tịch, nhà ở, y tế, bảo hiểm, ngân hàng. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn ra, hơn lúc nào hết giao dịch trực tuyến là điều tiên quyết phải thực hiện cho được.                              

Nguyên Khánh