Phát huy vai trò người uy tín, tiêu biểu

Thanh Minh

30 trưởng thôn, người có uy tín tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác trong 2 năm 2016 - 2017 vừa được Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Kạn phối hợp với Công an tỉnh tổ chức biểu dương.


Những người uy tín, tiêu biểu được vinh danh.

Những năm qua, đội ngũ trưởng thôn, người có uy tín của tỉnh đã phát huy vai trò đối với gia đình và cộng đồng xã hội bằng kinh nghiệm sống phong phú, lòng nhiệt tình và sự gương mẫu tận tụy, đã tích cực tuyên truyền, vận động, tổ chức đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng cao thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho hiệu quả kinh tế cao…

Thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhiều người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã gương mẫu hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng công trình phúc lợi, huy động được nhiều nguồn lực trong nhân dân để xây dựng nông thôn mới theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Cùng với đó, với tinh thần lao động cần cù, sáng tạo và giàu kinh nghiệm, nhiều người có uy tín không chỉ là tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, sử dụng giống chất lượng cao mà còn đi đầu trong việc tìm ra những biện pháp, cách làm nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh về đất đai, khí hậu, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ bỏ tập quán canh tác lạc hậu, tạo ra những mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Ở thôn Bó Lịn, xã Vy Hương, huyện Bạch Thông có ông Phùng Đức Vỵ là người uy tín, rất tích cực với công tác cộng đồng. Với vai trò là người uy tín ông Phùng Đức Vy luôn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Với vai trò là người uy tín trong cộng đồng ông luôn tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Vận động mọi người đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách, các hộ gia đình gặp khó khăn thiên tai, mưa lũ.

Để mọi người tích cực thực hiện, bản thân ông luôn vận động gia đình, họ hàng làm gương trước để bà con noi theo. Ông đã vận động 46 hộ gia đình tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật , đưa các loại giống cây trồng có năng suất, hiệu quả kinh tế vào sản xuất; thực hiện các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi cá, trồng cây ăn quả (cam, quýt, chanh, dứa), mô hình nông lâm kết hợp...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, tỉnh Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của các bí thư chi bộ, trưởng thôn bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư.  Những người có uy tín là “cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

“Các đại biểu người có uy tín tiếp tục nêu cao vai trò nòng cốt trên các mặt của đời sống xã hội, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; động viên con em, người thân trong gia đình và mọi người trong cộng đồng thôn, bản, tổ dân phố phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; gương mẫu đi đầu trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc” - ông Chinh nhấn mạnh.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Thú chơi tranh Tết

Thú chơi tranh Tết

Tết đến xuân về, có nhiều thú chơi được nhắc đến. Trong đó có thú chơi tranh Tết, mà ở đây chỉ nói tới tranh Tết của những làng tranh dân gian nổi tiếng.

Xem nhiều nhất