Phục Hòa (Cao Bằng): Tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân

N.Lan

Trong năm 2016, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã thực hiện có hiểu quả các cuộc vận động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy triển khai, thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống cho nhân dân, tích cực xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, tham gia giải quyết tình hình mâu thuẫn xảy ra trong nhân dân.

Chương trình xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh; Quỹ Vì người nghèo… nhận được sự hưởng ứng tích cực của người dân.

Công tác giám sát và phản biện xã hội phát huy hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc nâng cao đời sống văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đó là những thông tin được đưa ra tại Hội nghị  Tổng kết công tác năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của huyện Phục Hòa.     

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Những cán bộ Mặt trận '8X' nhiệt huyết

Những cán bộ Mặt trận '8X' nhiệt huyết

Năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, đó là những cán bộ thuộc thế hệ “8X” tại tỉnh Gia Lai đang thổi luồng gió mới, tạo nên những dấu ấn đậm nét đối với công tác ...

Tin nóng

Xem nhiều nhất