Quảng Nam: Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận

Chí Đại

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức hội nghị “Tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận cấp tỉnh, cấp huyện”. Tham dự hội nghị, có hơn 100 cán bộ Mặt trận cấp tỉnh, cấp huyện trong tỉnh Quảng Nam.

Tại hội nghị, các cán bộ Mặt trận cấp tỉnh, cấp huyện trong tỉnh được bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ như: Hướng dẫn công tác lễ tân ngoại giao, hướng dẫn công tác hợp tác quốc tế về mối quan hệ giữa tỉnh Quảng Nam với các địa phương của Lào và các địa phương quốc tế khác có hợp tác với tỉnh Quảng Nam, hướng dẫn soạn thảo và kỹ thuật trình bày văn bản của Ủy ban MTTQ Việt Nam...

Qua đó, giúp cán bộ Mặt trận nắm vững các kỹ năng, nghiệp vụ của công tác Mặt trận, góp phần nâng cao chất lượng công tác Mặt trận trong thời gian tới.    

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất