Quảng Nam có tân Phó Trưởng BQL Khu kinh tế mở Chu Lai

Tấn Thành

Ngày 14/11 Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (BQL KKTM Chu Lai) cho biết, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định bổ nhiệm một 1 Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.

Theo đó, ông Lê Quang Hiếu, Giám đốc Trung tâm Phát triển hạ tầng trực thuộc BQL KKTM Chu Lai giữ chức vụ Phó Trưởng BQL KKTM Chu Lai, kể từ ngày 15/11/2020.

BQL KKTM Chu Lai là KKTM đầu tiên của cả nước, được Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 108/2003/QĐ-TTg ngày 5/6/2003 và phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng tại Quyết định số 43/2004/QĐ-TTg ngày 23/3/2004.

Trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.
Trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.

Từ khi KKTM Chu Lai ra đời, các Khu dân cư, Khu Công nghiệp, Khu đô thị, Khu du dịch với nhiều dự án được hình thành, trong đó có những dự án quy mô lớn mang tầm quốc gia, quốc tế.

Để phát triển KKTM Chu Lai có định hướng, chiến lược rõ ràng, Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Kết luận số 25-KL/TU ngày 27/4/2016, trong đó phát triển KKTM Chu Lai với 6 nhóm dự án: Nhóm dự án Khu đô thị, du lịch Nam Hội An; Nhóm dự án công nghiệp ô tô và công nghiệp hỗ trợ ngành ô tô, tiến đến hình thành Trung tâm cơ khí ô tô quốc gia; Nhóm dự án khí - năng lượng và các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng, sản phẩm sau khí; Nhóm dự án công nghiệp dệt may và phụ trợ ngành dệt may gắn với phát triển đô thị Tam Kỳ; Nhóm dự án phát triển công nghiệp và dịch vụ gắn với sân bay Chu Lai; Nhóm dự án hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tại xã Tam Quang.

Năm 2018, KKTM Chu Lai được giao bổ sung quy hoạch nhóm nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao gắn với du lịch cộng đồng.

Lũy kế tính đến ngày 13/8/2019, tổng số dự án trên địa bàn KKTM Chu Lai là 158 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 78,5 nghìn tỷ đồng, tương đương hơn 3,7 tỷ USD (43 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 702,3 triệu  USD, 113 dự án đi vào hoạt động với vốn thực hiện hơn 43,09 nghìn tỷ đồng (trong đó 35 dự án FDI, vốn thực hiện khoảng 390,1 triệu USD).

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất