Quảng Nam: Tam Kỳ chú trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng

Tấn Thành

Trao đổi với phóng viên Đại Đoàn Kết, ông Nguyễn Hồng Quang, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ khẳng định: “Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XX đề ra”.

Ông Nguyễn Hồng Quang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đảng bộ Công an TP Tam Kỳ(NK 2020 – 2025.
Ông Nguyễn Hồng Quang phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đảng bộ Công an TP Tam Kỳ, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để làm được điều đó, theo ông Quang, Thành ủy Tam Kỳ luôn chú trọng đến công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, vì thế năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên ngày càng được nâng lên; thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đạt nhiều kết quả tích cực.

Thành ủy Tam Kỳ đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy; thường xuyên kiện toàn bộ máy, đội ngũ cán bộ từ thành phố đến cơ sở, nhất là các chức danh chủ chốt đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng Chương trình số 08-CTr/TU ngày 18/10/2016 để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 12/8/2016 của Tỉnh uỷ.

Hiện này, Đảng bộ thành phố hiện có 90 tổ chức cơ sở đảng, với gần 6.900 đảng viên, các tổ chức cơ sở Đảng đã phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Nhiệm kỳ qua cũng đã phát triển 512 đảng viên mới. Việc nhận xét, đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được triển khai đảm bảo đúng quy trình, quy định của Trung ương, Tỉnh; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục được nâng lên về mọi mặt.

Để làm được điều đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Thành ủy đã ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, đến nay đã có trên 2.300 lượt cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. 100% cán bộ là cấp trưởng, phó phòng đảm bảo tiêu chuẩn về chuyên môn, chính trị, 99,7% cán bộ chủ chốt xã, phường đạt trình độ Đại học. Tập trung củng cố, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ theo hướng tinh gọn, tránh chống chéo, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đã luân chuyển 09 cán bộ giữ các chức vụ chủ chốt cấp xã, phường.

 Bầu Ban chấp hành tại Đại hội đảng bộ phường Trường Xuân, Tp Tam Kỳ (NK 2020 – 2025)
Đại hội đảng bộ phường Trường Xuân, TP Tam Kỳ, nhiệm kỳ  2020 - 2025.

Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ (HTTNV) trở lên bình quân đạt 91,7%; tỷ lệ đảng viên HTTNV trở lên đạt 90,7%; tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã, phường đạt 3 chuẩn 100%; 99,7% cán bộ chủ chốt xã, phường đạt trình độ chuyên môn đại học; 100% cấp trưởng, phó phòng của thành phố có trình độ đại học (gần 30% trình độ sau đại học) và gần 100% đạt trình độ cao cấp, cử nhân chính trị”.

Ông Nguyễn Hồng Quang cũng cho biết, đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, nhất là Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; ban hành Nghị quyết chuyên đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác dân vận trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020”, Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác vận động, tập hợp, tổ chức sinh hoạt nhân dân ở địa bàn dân cư” để lãnh đạo thực hiện.

Các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai sâu rộng, huy động được sự tham gia của hệ thống chính trị, sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân; từ phong trào thi đua, nhiều mô hình, điển hình đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố…

Ông Quang nhấn mạnh: “Để đạt được những kết quả tốt trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nêu cao quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XX đề ra”.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Kiên cường trong bão táp

Kiên cường trong bão táp

Trong tình thế dịch Covid-19 gây ảnh hưởng xấu đến nền kinh tế, câu hỏi đặt ra là cách gì để vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Xem nhiều nhất