Quảng Ngãi: Khai mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII

Tấn Thành- Chí Đại

Ngày 11/7, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp thứ thứ 9; nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kỳ họp có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ.

Quảng Ngãi: Khai mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XII 

Quang cảnh kỳ họp.

Theo đó, nhiệm kỳ 2016-2017, Kỳ họp thứ 9 dự kiến thông qua các Nghị quyết quan trọng, tập trung vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi… Các Quy định về việc thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách năm 2017- 2020; Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ cấp xã và Ban công tác mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Quy định mức hỗ trợ cho cộng tác viên tại xã, phường, thị trấn tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em và các hoạt động y tế khác trên địa bàn tỉnh…

Chủ trương tinh giản biên chế, xây dựng vị trí việc làm, Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18-NQ/TW và kế hoạch số 125-KH/TU của Tỉnh ủy như hợp nhất một số cơ quan cấp ủy với chính quyền, sắp xếp lại tổ chức bộ máy trong ngành y tế và giáo dục... đã và đang có hiệu quả trong thực tiễn.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Tin nóng

Xem nhiều nhất