Quảng Ninh: Phấn đấu đạt 92.800 hội viên nông dân tham gia BHYT trong năm 2021

Ngọc Anh

BHXH tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tại Hôi nghị, BHXH tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đã đặt mục tiêu phấn đấu tăng số hội viên nông dân tham gia BHYT trong năm 2021 lên 92.800 người. Bên cạnh đó, 2 bên cũng thống nhất tăng cường tuyên truyền, phổ biến, đối thoại về chính sách BHXH, BHYT cho hội viên; đưa nội dung tuyên truyền BHXH, BHYT vào sinh hoạt chi, tổ hội tại các địa phương, trọng tâm là BHXH tự nguyện.

Lãnh đạo BHXH tỉnh và HND tỉnh ký kết chương trình phối hợp năm 2021.
Lãnh đạo BHXH tỉnh và HND tỉnh Quảng Ninh ký kết chương trình phối hợp năm 2021.

Năm 2020,  BHXH tỉnh và Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp tổ chức 70 hội nghị tuyên truyền, phổ biến đối thoại về chính sách BHXH, BHYT cho 16.300 cán bộ, hội viên nông dân trong tỉnh. Thông qua công tác tuyên truyền đã có tổng số 89.135 hội viên nông dân tham gia BHYT. Riêng trong năm 2020 có thêm 23.700 hội viên nông dân tham gia BHYT.

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất