: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:40 11/09/2019

Israel lưu trữ thông tin dưới dạng mã ADN

Các chuyên gia nghiên cứu của Viện Công nghệ Israel (Technion) tại thành phố Haifa của Israel cho biết đã đạt tiến triển trong dự án nghiên cứu về lưu trữ thông tin kỹ thuật số dưới dạng mã sinh học ADN.