: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:44 14/09/2019

LHQ gia hạn nhiệm vụ của phái bộ tại Libya

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết gia hạn nhiệm vụ của Phái bộ tại Libya (UNSMIL) tới ngày 15/9/2020 đồng thời kêu gọi một lệnh ngừng bắn lâu dài tại quốc gia Bắc Phi này.