: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:00:50 17/10/2019

Nigeria cấm xuất, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới trên đất liền

Hải quan Nigeria cho biết nước này đã quyết định đóng cửa biên giới trên đất liền đối với tất cả các hoạt động lưu chuyển hàng hoá và chưa ấn định thời điểm mở cửa trở lại.