Quy định kiến thức văn hóa THPT trong trường nghề

Dung Hòa

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)đã chính thức ban hành Thông tư Quy định về việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông (THPT) trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN).

Tạo điều kiện để sinh viên trường nghề được học văn hóa. Ảnh: TL.
Tạo điều kiện để sinh viên trường nghề được học văn hóa. Ảnh: TL.

Có 3 môn học bắt buộc, 4 môn lựa chọn

Cụ thể, theo tinh thần Thông tư số 15/2022/TT-BGDĐT số môn học và khối lượng kiến thức văn hóa THPT trong cơ sở GDNN gồm có 3 môn học bắt buộc là Toán, Lịch sử và Ngữ văn; 4 môn học lựa chọn là Vật lý, Hóa học, Sinh học và Địa lý. Thời lượng học tập của môn Ngữ văn và Toán, mỗi môn 252 tiết; thời lượng học tập 5 môn còn lại, mỗi môn 168 tiết.

Mỗi ngành, nghề đào tạo, người học phải học tất cả các môn học bắt buộc và ít nhất 1 môn học lựa chọn do người đứng đầu cơ sở GDNN quyết định đảm bảo phù hợp với ngành, nghề đào tạo.

Việc tổ chức giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT trong cơ sở GDNN phải thực hiện đầy đủ yêu cầu về khối lượng kiến thức của môn học, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá và thi kết thúc môn học; phải có đủ giáo viên đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định của Bộ GDĐT và đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phù hợp với khối lượng kiến thức của các môn học để tổ chức giảng dạy các môn học theo ngành, nghề đào tạo.

Việc giảng dạy các môn học được tổ chức theo lớp học đối với từng môn học, mỗi lớp học có không quá 45 người học. Mỗi môn học được giảng dạy trong 3 kỳ, người đứng đầu cơ sở GDNN quyết định việc phân chia các kỳ, đồng thời xây dựng kế hoạch giảng dạy bảo đảm thực hiện đầy đủ khối lượng kiến thức, yêu cầu cần đạt và thời lượng giảng dạy của môn học.

Kết quả học tập theo môn học được đánh giá bằng điểm số theo thang điểm 10, nếu sử dụng thang điểm khác thì phải quy đổi về thang điểm 10. Học sinh có điểm thi kết thúc môn học của tất cả các môn học theo ngành, nghề đào tạo đạt từ 5 điểm trở lên được cấp Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo ngành, nghề đó.

Người đứng đầu cơ sở GDNN cấp Giấy chứng nhận học văn hóa

Theo tinh thần Thông tư nói trên, Bộ GDĐT có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) hướng dẫn, chỉ đạo Sở GDĐT, Sở LĐTB&XH và các cơ quan có liên quan hướng dẫn cơ sở GDNN thực hiện việc giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định tại Thông tư này. Cùng với đó là việc chủ trì, phối hợp với Bộ LĐTB&XH trong công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức giảng dạy khối lượng kiến thức văn hóa THPT của các cơ sở GDNN theo quy định của pháp luật.

Về phía người đứng đầu cơ sở GDNN, phải xây dựng kế hoạch giảng dạy các môn học theo 3 kỳ; quyết định thời điểm tổ chức giảng dạy, kiểm tra, đánh giá định kỳ cho mỗi kỳ và thời điểm thi kết thúc môn học phù hợp với điều kiện của đơn vị; cấp Giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT cho người học.

Thời gian qua, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giảng dạy văn hóa ở các trường nghệ thuật, trường nghề đã được các bộ, ngành họp bàn, nhưng chưa có sự thống nhất giữa các văn bản quy phạm pháp luật, dẫn tới việc tuyển sinh, thi, cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh các trường nghệ thuật, trường nghề thời gian qua khó khăn.

Trước đó, năm 2021, các bộ, ngành liên quan đã phải xử lý một số trường hợp cụ thể về tuyển sinh, thi chuyển cấp, cấp bằng tốt nghiệp cho học sinh trường nghệ thuật, trường nghề.

Tại cuộc họp mới nhất, diễn ra đầu tháng 11 vừa qua, bàn về việc dạy văn hóa trong các cơ sở GDNN, đại diện Bộ Tư pháp cho biết đã họp, rà soát kỹ và có văn bản khẳng định đủ cơ sở pháp lý để thực hiện giảng dạy văn hóa trong cơ sở GDNN.

Trên cơ sở đó, lãnh đạo các Bộ LĐTB&XH; Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Bộ NN&PTNN đề nghị Bộ GDĐT khẩn trương có văn bản hướng dẫn tháo gỡ để các địa phương triển khai, tạo điều kiện cho học sinh, học viên các trường nghệ thuật, trường nghề học tập thuận lợi, có cơ hội học tập suốt đời.

Tin liên quan

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất