: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ Quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

[Infographics] Những điều kiện để trở thành bác sỹ gia đình

Theo Thông tư số 21/2019/TT-BYT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2019, bác sỹ gia đình cần phải có văn bằng chuyên môn, giấy chứng nhận đào tạo về y học gia đình.