Bỏ hộ khẩu giấy

Bỏ hộ khẩu giấy

Nếu hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giai đoạn hai vận hành, người dân không cần phải cầm quyển sổ hộ khẩu giấy đi giao dịch, vì tất cả thông tin cư trú được cập nhật trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Hàng loạt chính sách có hiệu lực từ tháng 4

Hàng loạt chính sách có hiệu lực từ tháng 4

Thêm một loại phí hải quan; Nhiều điểm mới về thi tốt nghiệp THPT năm 2021; Thời gian làm việc của hệ thống thanh toán liên ngân hàng... là những chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 4.

Xem nhiều nhất