Sẽ giảm văn bằng, chứng chỉ trong công tác cán bộ

N.Khánh

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, Bộ vừa ban hành kế hoạch về xây dựng các nghị định nhằm quy định chi tiết các nội dung được giao trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Theo đó, có 5 nghị định được xây dựng để trình Chính phủ trong tháng 4-2020 và sẽ thay thế các nghị định có liên quan đã ban hành trước đó, bao gồm: Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức; Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức; Nghị định quy định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định quy định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Đáng lưu ý, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân yêu cầu rà soát nhằm bảo đảm việc giảm thiểu quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong điều kiện tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; cải cách và đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong tuyển dụng, nâng ngạch;…

Tin nổi bật

Tin cùng chuyên mục

Xem nhiều nhất